...

Umowa Darowizny Części Samochodu Wzór 2 Pliki PDF DOCx.

W artykule „Umowa Darowizny Części Samochodu” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy darowizny w formacie PDF oraz DOCx.

Umowa darowizny części samochodu wzór pdf docx.

Umowa darowizny części samochodu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny samochodu.

Strony umowy

Stronami umowy są darczyńca i obdarowany. Obdarowanym może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna (np. fundacja, szkoła). Osoba trzecia, na której rzecz zastrzeżono pewnie świadczenie w umowie darowizny, może też być traktowana jak obdarowany.

Forma darowizny części samochodu

Ogólna zasada nakazuje sporządzić darowiznę w formie aktu notarialnego. Gdy spełniono świadczenie, nawet gdyby nie zachowano formy aktu notarialnego, to taka darowizna jest najczęściej ważna. Najpopularniejszym wyjątkiem będzie darowizna nieruchomości. Aby darowizna nieruchomości była ważna, musimy ją sporządzić w formie aktu notarialnego pod groźbą bezwzględnej nieważności.

Przykład: Umowa darowizny pojazdu i mieszkania

Adam Nowak darował synowi w dwóch umowach darowizny w formie pisemnej samochód oraz mieszkanie. Adam Nowak przekazał (wydał) synowi samochód i mieszkanie. Ważna jest taka umowa darowizny samochodu, gdyż do przeniesienia własności samochodu wystarczy forma pisemna. Natomiast nieruchomość powinna być przeniesiona w formie aktu notarialnego, więc taka darowizna jest nieważna.

Obowiązek podatkowy i zwolnienia

Nabycie własności w drodze darowizny (w tym umowa darowizny pojazdu) podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednakże w przypadku najbliższej rodziny tzw. grupy zerowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, ojczym, macocha) możemy uzyskać zwolnienie od obowiązku podatkowego, gdy zgłosimy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Pamiętaj, w przypadku przekazania darowizną pieniędzy dodatkowo należy udokumentować ich otrzymanie na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub w kasie oszczędnościowo – kredytowej lub przekazem pocztowym.

Umowa darowizny części samochodu wady rzeczy darowanej

Odpowiedzialność darczyńcy za przedmiot umowy darowizny jest znacznie ograniczona. Odnosi się do naprawienia szkody wynikłej z wad rzeczy w przypadku, gdy darczyńca wiedział o istnieniu takich wad i nie zawiadomił obdarowanego o tych wadach we właściwym czasie. Strony mogą jednak dobrowolnie zaostrzyć lub złagodzić w umowie odpowiedzialność darczyńcy.

Wartość przedmiotu darowizny części samochodu

Strony umowy darowizny części samochodu powinny podać wartość darowizny, wartość darowizny jest kluczowa dla ustalenia obowiązku podatkowego.

Odwołanie darowizny wykonanej

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku, zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Wzór Umowy Darowizny Części Samochodu:

Umowa Darowizny Części Samochodu PDF

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU PDF
UMOWA-DAROWIZNY-UDZIALU-SAMOCHODU.pdf – 96,43 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Darowizny Części Samochodu DOCx.

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU DOCX.
UMOWA-DAROWIZNY-UDZIALU-SAMOCHODU.docx – 17,23 KB

Umowa Darowizny 1/2 Samochodu PDF

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU PDF
UMOWA-DAROWIZNY-UDZIALU-SAMOCHODU.pdf – 96,43 KB

Plik w formacie docx. pozwoli ci edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne artykuły:

  Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
  Umowa Darowizny Wzór
  Umowa Darowizny Pieniędzy

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *