...

Wypowiedzenie Pełnomocnictwa Wzór

W artykule Wypowiedzenie Pełnomocnictwa Wzór znajdziesz darmowy wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa (na końcu artykułu) oraz dowiesz się, jakie są zasady wypowiedzenia pełnomocnictwa przez mocodawcę, oraz pełnomocnika.

wypowiedzenie pełnomocnictwa wzór

Kiedy można wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Podstawową cechą pełnomocnictwa jest możliwość jego odwołania, w każdej chwili, wyjątek stanowią tzw. pełnomocnictwa nieodwołalne. Mając na uwadze powyższe, jeżeli nie udzieliłeś pełnomocnictwa nieodwołalnego, to możesz odwołać pełnomocnictwo, kiedy tylko chcesz.

Jak napisać wypowiedzenie pełnomocnictwa?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa powinno zawierać dane mocodawcy i pełnomocnika, określenie, jakiej sprawy dotyczy wypowiedzenie, oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, datę, podpis osoby wypowiadającej pełnomocnictwo.

W jakich sytuacjach pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa?

Pełnomocnictwo z mocy prawa wygasa:

 • W przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.
 • Z upływem okresu, na jakie pełnomocnictwo zostało udzielone.
 • W chwili ziszczenia się warunku określonego w pełnomocnictwie.
 • Po dokonaniu czynności, do której dokonania pełnomocnictwo zostało udzielone.

Forma i zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa wzór

Pełnomocnictwo możemy odwołać w dowolnej formie, bez względu na to, w jakiej formie je udzieliliśmy. (np. pełnomocnictwo złożone na piśmie możemy wypowiedzieć w formie ustnej). Dla celów dowodowych najlepiej wypowiedzieć pełnomocnictwo na piśmie, co pozwoli nam skutecznie udowodnić, kiedy pełnomocnictwo zostało wypowiedziane.

Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do pełnomocnika. (np. podczas przekazania pełnomocnikowi pisma odwołującego pełnomocnictwo czy w chwili odbioru przesyłki z wypowiedzeniem). Warto pamiętać, iż pełnomocnik, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany do działania za stronę przez 14 dni od dnia jego wypowiedzenia. Mocodawca może jednak zwolnić pełnomocnika od tego obowiązku.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa art. 98-101 kodeksu cywilnego.

Zwrot dokumentów po wygaśnięciu pełnomocnictwa

Po wygaśnięciu pełnomocnictwa pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może on domagać się poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie pełnomocnictwa powinno być zaznaczone na odpisie.

Dokonanie czynności prawnej po wygaśnięciu pełnomocnictwa

Gdy pełnomocnik po wygaśnięciu pełnomocnictwa dokona w imieniu mocodawcy czynność prawną w granicach pełnomocnictwa, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona miała wiedzę o wygaśnięciu pełnomocnictwa lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi wzór

W każdej chwili możemy wypowiedzieć pełnomocnictwo adwokatowi, który działał w naszej sprawie, gdy nie zapłaciliśmy mu za usługę, będzie on mógł dochodzić należnego wynagrodzenia. Jednakże, gdy powodem wypowiedzenia są jego zaniedbania, będziemy mogli żądać obniżenia jego wynagrodzenia, a w skrajnych przypadkach nawet odstąpić od jego uiszczania.

Jak pełnomocnik może wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Pełnomocnik co do zasady może wypowiedzieć pełnomocnictwo, jednakże ma on obowiązek powiadomienia odpowiednich organów oraz mocodawcę. Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.

Pobierz wypowiedzenie pełnomocnictwa wzór:

Wypowiedzenie Pełnomocnictwa Wzór PDF

Pobierz: WYPOWIEDZENIE PEŁNOMOCNICTWA PDF
wypowiedzenie-pelnomocnictwa-wzor.pdf – 50,92 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru umowy wynajmu garażu, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Wypowiedzenie Pełnomocnictwa Wzór DOCx.

Pobierz: WYPOWIEDZENIE PEŁNOMOCNICTWA DOCX.
wypowiedzenie-pelnomocnictwa-wzor.docx – 24,19 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, musimy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

Formularz kontaktowy:

  Zapoznaj się z innymi naszymi artykułami:

  Upoważnienie do Załatwienia Spraw

  Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *