...

Wniosek o Urlop Wypoczynkowy

Artykuł zawiera wniosek o urlop wypoczynkowy wzór, na końcu treści, dostępny w formatach PDF i DOCX.

Wniosek o Urlop Wypoczynkowy PDF DOCx. Wzór Druk

Podstawa prawna

Przepisy regulujące urlop wypoczynkowy znajdują się w kodeksie pracy w art. 152 i następnych.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni – jeżeli zatrudnienie trwa krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. § 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
szkoły policealnej – 6 lat,
średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa powyżej nie podlegają sumowaniu.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Notatka do wzoru

 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx. (Word), gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Wniosek o urlop wypoczynkowy wzór

Wniosek o Urlop Wypoczynkowy PDF

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY PDF
WNIOSEK-O-URLOP-WYPOCZYNKOWY-WZOR.pdf – 50,60 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Wniosek o Urlop Wypoczynkowy DOCx.

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY DOCX.
WNIOSEK-O-URLOP-WYPOCZYNKOWY-WZOR.docx – 12,06 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Wniosek o Urlop Ojcowski Wzór
  Wniosek o Urlop Bezpłatny
  Wniosek o Urlop Wypoczynkowy
  Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
  Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *