...

Wniosek o Urlop Ojcowski Wzór

Wniosek o urlop ojcowski wzór, na końcu treści, dostępny w formatach: PDF, DOCX.

Wniosek o Urlop Ojcowski PDF DOCx. Wzór

Wymiar urlopu ojcowskiego

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, albo
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Wniosek należy złożyć u pracodawcy w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego.

Ile wcześniej trzeba złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko. Wniosek składamy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Informacje na temat urlopu ojcowskiego możesz znaleźć też na stronie ministerstwa.

Do wniosku dołącza się:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; 
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Notatka do wzoru:

 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx. (Word), gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Pobierz Wzór Wniosku o Urlop Ojcowski

Wniosek o Urlop Ojcowski PDF

Pobierz: WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI PDF
WNIOSEK-O-URLOP-OJCOWSKI.pdf – 50,71 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Wniosek o Urlop Ojcowski DOCx.

Pobierz: WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI DOCX.
WNIOSEK-O-URLOP-OJCOWSKI.odt – 5,03 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
  Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *