...

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W artykule „wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego” znajdziesz, na końcu treści, wzór druku do pobrania w formacie PDF i Docx.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, musimy:

  • Uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.
  • Złożyć oświadczenie w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
  • Oświadczenie może być złożone przed notariuszem lub w sądzie.

Przedstawiciel ustawowy spadkobiercy ma obowiązek uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na złożenie oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku.

Złożenie oświadczenia stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd i to dlatego opiekun, czyli np. rodzic musi uzyskać zgodę sądu.

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego?

Możesz skorzystać z gotowego wzoru danego sądu, jeżeli taki udostępnił, bądź napisać wniosek przy pomocy wzoru z naszej strony.

Wniosek powinien zawierać:

Sąd, do jakiego jest skierowany.
Dane wnioskodawcy i uczestnika.
Datę i miejscowość sporządzenia wniosku.
Oznaczenie pisma, czyli nazwę wniosku.
Żądanie wniosku.
Uzasadnienie.
Niezbędne załączniki np. odpis, akt zgonu, akt urodzenia, opłatę sądową, czy oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Jak długo czeka się na zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego?

Nie ma ustalonego terminu, jaki będziemy czekać na zgodę z sądu, z praktyki wynika, że sądy takie zgody starają się wydawać szybko do miesiąca, ale to zależy od obłożenia pracy w sądzie, dlatego nie możemy być zaskoczeni, gdy będziemy czekać znacznie dłużej. Warto o czas oczekiwania zapytać w biurze obsługi interesanta danego sądu.

6-miesięczny termin do odrzucenia spadku a uzyskanie zgody na złożenie oświadczenia

Ostatecznie kwestia pomiędzy upływem 6-miesięcznego terminu do odrzucenia spadku a okresem uzyskania zgody z sądu opiekuńczego, została uregulowana przez uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 102/17, według której:

Termin przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie wyjaśniano to pojęcie, przyjmując, że nie oznacza ono obowiązku natychmiastowego działania, chodzi bowiem o termin obiektywnie realny, oceniany z uwzględnieniem ogółu okoliczności sprawy i należytej staranności zobowiązanego.

Sygn. akt III CZP 102/17
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, gdy opiekunowie złożyli wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, to nawet jeżeli sąd udzieli zgody po upływie 6-miesięcznego terminu, opiekun może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego niezwłocznie. Niezwłocznie tzn. jak najszybciej, to możliwe, dlatego najlepiej oświadczenie o odrzuceniu spadku złożyć w dniu uzyskania zgody, jednakże nawet, gdy tego nie zrobimy, to sąd spadku oceni czy złożenie takiego oświadczenia później np. po tygodniu jest akceptowalne.

Co, jeżeli przegapiliśmy termin odrzucenia spadku?

Przed nowelizacją przepisów z 2015 r. nieodrzucenie spadku mogło nieść za sobą negatywne skutki dla osoby, która spadku nie odrzuci, natomiast już po nowelizacji spadkobiercę, który nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku, traktuję się, jakby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W związku z powyższym przy prawidłowym zachowaniu się osoby, która spadek przyjęła, będzie ona odpowiadać za długi, ale wyłącznie do wysokości odziedziczonych aktywów.

Czy warto odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku może być korzystne, gdy:

  • Spadkodawca pozostawił niewykonane zobowiązania (kredyty, niewykonane umowy itd.).
  • Wartość długów przekroczy wartość spadku.
  • Nie jesteśmy pewni, co może zawierać się w spadku, a osoba, po której dziedziczymy, mogła zostawić długi.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego koszt

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Podstawowa taksa notarialna za złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 50 zł netto, czyli 61,50 zł brutto, ponadto notariusz może pobrać dodatkowe opłaty np. za wypis.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Aby złożyć wniosek do sądu opiekuńczego, najlepiej jest poszukać, czy dany sąd nie udostępnił takiego wniosku, gdyż będziemy pewni, że spełnia on wymagania stawiane przez sąd.

Jeżeli dany sąd, nie udostępnił wniosku, możesz przy pisaniu wniosku posiłkować się naszym wzorem, zamieszczonym poniżej.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór docx.

Pobierz: Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego docx.
Wniosek-o-zgode-na-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletniego.docx – 24,71 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, musimy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór pdf

Pobierz: Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego pdf
Wniosek-o-zgode-na-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletniego.pdf – 109,01 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Spodobał Ci się artykuł wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *