...

Wniosek o Dział Spadku

W artykule „Wniosek o dział spadku” znajdziesz na końcu treści wzór wniosku o podział spadku w formacie Docx. i Pdf.

Wniosek o dział spadku wzór pdf docx

Czym jest dział spadku?

Dział spadku to nic innego jak podział majątku, jaki pozostawił zmarły spadkodawca między spadkobierców, jest on konieczny, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch.

Do czasu działu spadku, spadek jest majątkiem wspólnym spadkobierców i stosuję się do niego przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, a więc rozporządzenie czy zarządzanie majątkiem spadkowym jest uzależnione od wszystkich spadkobierców.

Dział spadku umożliwia podział przedmiotów wchodzących do spadku, dzięki czemu spadkobiercy zyskują prawo do samodzielnego rozporządzania odziedziczonymi przedmiotami spadku.

Przykład:

Zmarły pozostawił trójce dzieci cztery mieszkania, do momentu działu spadku między dziećmi zmarłego sprzedaż mieszkań będzie mogła odbyć się tylko za zgodą wszystkich spadkobierców.

Co to jest wniosek o dział spadku?

Wniosek o dział spadku to pismo, w którym uprawniona osoba występuje do sądu z żądaniem podzielenia majątku spadkowego.

Kto może złożyć wniosek o dział spadku?

Wniosek o podział spadku może złożyć:

 • spadkobierca;
 • nabywca spadku;
 • wierzyciel spadkowy;
 • prokurator.

Dział spadku sądowy czy umowny?

Najlepszym sposobem na podział spadku jest sporządzenie umowy między spadkobiercami, ten sposób będzie szybszy i prostszy od postępowania sądowego, które wiąże się z długim oczekiwaniem na rozprawę oraz najczęściej z koniecznością zlecenia sprawy adwokatowi. Dodatkowo najlepiej sporządzić taką umowę u notariusza, a gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, wizyta u notariusza będzie konieczna. Reasumując, jeżeli spadkobiercy są zgodni co do podziału przedmiotów wchodzących w skład spadku, to powinni dokonać podziału umownego.

Zobacz artykuł: Dział Spadku.

Sposoby podziału majtku spadkowego

Podział fizyczny spadku polega na przekazaniu przedmiotów spadkowych na spadkobierców z ewentualną spłatą tych spadkobierców, których wartość przyznanych aktywów byłaby niższa.

Przykład:

Kamila i Anna wniosły o podział spadku po ich ojcu, który pozostawił im jako jedynym spadkobiercą dwa mieszkania, jedno mieszkanie było warte 400 000,00 zł a drugie 500 000,00 zł, więc wartość całego spadku wyniosła 900 000,00 zł, co daje po 450 000,00 zł na każdego spadkobiercę. Między spadkobiercami doszło do działu w następujący sposób, Kamila otrzymała mieszkanie o wartości 400 000,00 zł a Anna o wartości 500 000,00 zł, ponadto Anna została zobowiązana do zapłaty Kamili kwoty 50 000,00 zł.

Drugi sposób podziału to przekazanie przedmiotu spadku w całości na rzecz jednego spadkodawcy z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców.

Przykład:

Adam i Grzegorz jedyni spadkobiercy ustawowi zmarłego odziedziczyli po ojcu mieszkanie o wartości 400 000,00 zł, majątek został podzielony w ten sposób, że nieruchomość przejął Adam, który ma obowiązek wpłacić na rzecz Grzegorza 200 000,00 zł.

Trzeci sposób podziału tj. podział cywilny polega na sprzedaniu przedmiotów należących do spadku i podział uzyskanych z tego tytułu kwot między spadkobiercami.

Przykład:

Spadkobiercy odziedziczyli dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych, jednakże żaden z nich nie chciał przejąć nieruchomości ze względu na jej powierzchnię, w tym przypadku doszło do sprzedaży nieruchomości i podziału uzyskanej ze sprzedaży gotówki między spadkobiercami.

Na żądanie co najmniej dwóch spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych.

Stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), wartość spadku ustala się według cen z chwili dokonania spadku.

Postępowanie o dział spadku

Postępowanie o podział spadku odbywa się co do zasady na wniosek jednego ze spadkobierców oraz prowadzone jest w trybie nieprocesowym.

Zadaniem sądu jest ustalenie składu majątku i jego wartość, co umożliwi właściwy podział spadku odpowiadający udziałom, jakie posiadają spadkobiercy.

W sprawie spadkowej sąd może zapytać o:

 • Dane spadkobiercy
 • Czy spadkobiercy widzą możliwość zgodnego działu spadku?
 • Jakie jest stanowisko spadkobiercy?
 • Czy spadkodawca dokonywał darowizn na rzecz spadkobierców i ich zstępnych?
 • Na jakiej podstawie doszło do dziedziczenia (z ustawy czy z testamentu)?
 • Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne?
 • Kto, w jakiej części nabył spadek po zmarłym?
 • Jakie są składniki spadku (aktywa i pasywa)?
 • Czy spadkobierca dokonał zapisów i poleceń?
 • Czy uznano któregoś ze spadkobierców za niegodnego dziedziczenia?
 • Czy został złożony przez spadkobierców wykaz inwentarza?

Wniosek o dział spadku opłata

Opłata od wniosku o podział spadku jest stała i wynosi 500,00 zł, a w przypadku, gdy wniosek ten zawiera zgodny projekt działu spadku, opłata wynosi 300,00 zł.

W przypadku działu spadku z wnioskiem o zniesienie współwłasności opłata wynosi 1 000,00 zł, a przy zgodnym projekcie działu spadku 600,00 zł.

Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące działu spadku znajdują się w art. 1035-1046 kodeksu cywilnego.

Jak napisać wniosek o podział spadku?

Napisanie wniosku najlepiej zlecić adwokatowi lub gdy mamy odpowiednią wiedzę, możemy napisać własny wniosek na podstawie wzorów znalezionych na stronach internetowych, warto sprawdzić, czy sąd, do którego mamy złożyć wniosek nie posiada wzoru wniosku. Poniżej znajdziesz przykładowy wzór wniosku o dział spadku.

Wniosek o dział spadku wzór

Wniosek o dział spadku wzór doc

Pobierz: Wniosek o dział spadku DOCx.
Wniosek-o-dzial-spadku.docx – 13,06 KB

Wniosek o dział spadku PDF

Pobierz: Wniosek o dział spadku PDF
Wniosek-o-dzial-spadku.pdf – 67,80 KB

Potrzebujesz pomocy?

  Artykuł „Wniosek o dział spadku” powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

  Ostatnio aktualizowano 27 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *