...

Testament Notarialny

Testament notarialny

Czym jest testament notarialny?

Testament to oświadczenie woli spadkodawcy, w którym rozporządza on swoim majątkiem na wypadek śmierci, upraszczając, w testamencie spadkodawca wskazuje, komu przekaże swój majątek z chwilą śmierci.

Testament notarialny jest to testament sporządzony przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Więcej na temat zasad dotyczących dziedziczenia na mocy testamentu w artykule: Testament.

Jakie postanowienia może zawierać testament?

W testamencie możemy:

 • Wskazać komu i w jakiej części chcemy przekazać majątek po śmierci.
 • Wskazać osoby, które pozbawiamy spadku.
 • Ustanowić zapisy i polecenia.
 • Wskazać wykonawcę testamentu.
 • Wydziedziczyć osoby uprawnione do zachowku.

Testament notarialny a testament własnoręczny

Testament notarialny ma taką samą moc jak testament własnoręczny, w przypadku pojawienia się wielu testamentów, kluczowym będzie ten najnowszy, ponieważ ważność postanowień w testamentach sporządzonych wcześniej będzie uzależniona od treści najpóźniej sporządzonego.

Przykład:

Adam M. posiadał trzy mieszkania w Krakowie, Kielcach i Warszawie. W pierwszym testamencie notarialnym zapisał wszystkie trzy mieszkania synowi, w drugim później sporządzonym testamencie własnoręcznym przepisał mieszkanie w Kielcach na córkę, a w trzecim testamencie własnoręcznym przepisał mieszkanie w Krakowie na przyjaciółkę. Adam M. w żadnym testamencie nie odwołał poprzednich testamentów.

W takim przypadku mieszkanie w Warszawie odziedziczy syn, w Kielcach córka a przyjaciółka w Krakowie. Każdy testament wywiera skutki, ale testament najpóźniej sporządzony powoduje, że wszystkie niezgodne z nim zapisy są nieważne.

Plusy sporządzenia testamentu przez notariusza, notariusz:

 • Zadba o formę i skuteczność testamentu.
 • Poinformuję cię o skutkach testamentu, zasadach dziedziczenia, oraz najlepszej metodzie na przekazanie majątku.
 • Przechowa testament i zapewni jego bezpieczeństwo, a w przypadku śmierci ujawni go.
 • Wprowadzi testament do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Jedynym minusem, sporządzenia testamentu notarialnego jest koszt jego sporządzenia, jednakże najlepiej udać się do kancelarii notarialnej i zapytać o koszt jego sporządzenia, gdyż przez lata narosło wiele mitów na temat koszów związanych ze sporządzeniem testamentu, które są najczęściej wyolbrzymione.

Rejestr testamentów, czyli jak sprawdzić, czy jest testament notarialny?

Notariusz na prośbę spadkodawcy zarejestruje testament w notarialnym rejestrze testamentów NORT. Umieszczenie testamentu umożliwi spadkobiercą sprawdzenie, czy zmarły pozostawił testament. Najlepiej jest poszukiwać testamentu przy pomocy notariusza, który ma dostęp do systemu NORT.

Odwołanie testamentu notarialnego

Testament w tym testament sporządzony w fakcie aktu notarialnego może być odwołany przez spadkodawcę w dowolnym czasie, ponadto odwołanie nie musi nastąpić w formie aktu notarialnego, taki testament może być odwołany również przez np. testament własnoręczny.

Jak długo ważny jest testament notarialny?

Nie ma terminu ważności testamentu, jest on więc ważny do czasu jego odwołania przez spadkobiercę.

Zachowek a testament notarialny

Zachowek to ustawowe, przewidziane w kodeksie cywilnym zabezpieczenie osób należących do grona najbliższej rodziny spadkodawcy, na wypadek pominięcia ich w testamencie lub zapisaniu im w testamencie udziału niższego od hipotetycznego zachowku, jaki by im przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Więcej na temat zachowku, jego wysokości, jak go uniknąć oraz grupie osób, której się należy, możesz dowiedzieć się z artykułu: Zachowek.

Przykład:

Zmarły wdowiec zostawił dwie córki, posiadał on majątek w wysokości 100 000,00 zł, pomimo że wszystko zapisał w testamencie pierwszej córce, to druga będzie miała prawo żądać od siostry 25 000,00 zł tytułem zachowku.

Mam testament notarialny co dalej?

Każda osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, chyba że złożyła go u notariusza.

Po wyjawieniu spadku sąd lub notariusz dokonują otwarcia i ogłoszenia testamentu, o terminie tym powinny zostać poinformowane osoby zainteresowane, czyli głównie spadkobiorcy.

Spadkobiorca może w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania do spadku, spadek odrzucić albo przyjąć go wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Osoba, która chce wejść w posiadanie majątku po spadkodawcy, musi uzyskać notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, który uzyska u notariusza, bądź wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Ostatecznym krokiem w przypadku, gdy spadek dziedziczy kilka osób, jest dział spadku, czyli podział spadku między spadkobiercami.

Testament notarialny cena

Podstawowa taksa za sporządzenie najprostszego testamentu wyniesie 50 zł netto (61,50 zł brutto), ponadto mogą dojść opłaty za zapisy np. windykacyjny 200 zł netto, polecenia, wydziedziczenie 150 zł netto itd., dlatego najlepiej zadzwonić do kancelarii notarialnej, opisać jaką treść ma zawierać testament i zapytać o cenę jego sporządzenia oraz za sporządzenie wypisów.

Kiedy testament będzie nieważny?

Zgodnie z art. 958 kodeksu cywilnego testament jest nieważny, gdy został sporządzony niezgodnie z formalnymi wymogami, jakie stawia przed nim ustawodawca w Rozdziale II forma testamentu (art. 949 do 958 kodeksu cywilnego) oraz gdy zaistniała jakaś przesłanka z art. 945 kodeksu cywilnego.

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Art. 945 Kodeksu Cywilnego

Podstawa Prawna

Kluczowe przepisy dotyczące testamentu, znajdują się w art. od 941 do 9901 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami przez formularz artykułu testament wzór:

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Dziedziczenie Ustawowe
  Przyjęcie Spadku z Dobrodziejstwem Inwentarza

  Ostatnio aktualizowano 6 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *