...

Spadek po Rodzicach

Spadek po rodzicach

Spadek po rodzicach, kto dziedziczy?

Spadek po rodzicach możemy odziedziczyć w testamencie lub na zasadach ustawowych.

Pierwszeństwo ma dziedziczenie testamentowe. Jeżeli spadkobierca sporządził testament, to właśnie na zasadach w nim przewidzianych dojdzie do przekazania majątku zmarłego, natomiast gdy zmarły nie pozostawił testamentu, to dojdzie do dziedziczenia ustawowego.

Spadek po rodzicach bez testamentu

W przypadku, gdy rodzic nie pozostawił testamentu, dojdzie do dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności po śmierci jednego rodzica, do spadku będą uprawnione dzieci i małżonek zmarłego. Poniżej przedstawiamy kręgi dziedziczenia:

Kodeks cywilny przewiduje 5 kręgów dziedziczenia, z których można wyłonić VIII grup dziedziczenia.

 • I grupa: dzieci i małżonek
 • II grupa: małżonek i rodzice
 • III grupa: małżonek, rodzic i rodzeństwo
 • IV grupa: małżonek i rodzic
 • V grupa: małżonek
 • VI grupa: dziadkowie
 • VII grupa: dzieci małżonka (pasierbowie)
 • VIII grupa: Gmina ostatniego zamieszkania

Przykład spadek po rodzicach:

Adam W. wraz z małżonką Anną W. zginęli w tragicznym wypadku, zostawiając 3 dzieci, w takim przypadku majątek po rodzicach odziedziczą w równych częściach dzieci.

Kamila W. zmarła, zostawiając męża i 3 dzieci. Spadek po niej odziedziczy mąż i 3 dzieci, każdy po 1/4 udziału.

I grupa dziedziczenia: dzieci i małżonek

Dzieci i małżonek są powołani z ustawy w pierwszej kolejności, dziedziczą oni w częściach równych, z zastrzeżeniem, że udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 spadku.

Przykład spadek po rodzicach:

Zmarły Jan K. pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Każdy z trzech spadkodawców odziedziczy po 1/3 spadku.

Przykład spadek po rodzicach:

Janusz M. pozostawił żonę i cztery córki, żona odziedziczy 1/4 spadku, natomiast pozostałe 3/4 zostanie podzielone równo między cztery córki (3/16). W takim przypadku udział dzieci jest niższy niż żony zmarłego.

Przy ustalaniu spadku należy mieć na uwadze, jaki ustrój małżeński łączył małżonków, gdyż w przypadku ustawowej wspólności majątkowej, 1/2 wspólnego majątku należy do żyjącego małżonka i nie należy do spadku.

Przykład spadek po rodzicach:

Adam W. zostawił, żonę i córkę. Posiadał on dom po rodzicach, który należał do jego majątku odrębnego, natomiast do majątku wspólnego małżonków należało mieszkanie. W skład spadku wejdzie dom po rodzicach oraz 1/2 udziału w nieruchomości, która została nabyta w ramach majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, natomiast pozostawiło własne dzieci, to jego udział przypada jego dzieciom.

Natomiast, gdy małżonek nie dożył otwarcia spadku lub z innego powodu jest wykluczony z dziedziczenia, to cały spadek z ustawy przypada zstępnym, czyli dzieciom spadkodawcy.

Przykład spadek po rodzicach:

Wdowiec Adam W. zmarł, pozostawiając trójkę dzieci, nie sporządził on testamentu, więc cały majątek odziedziczą w równych częściach dzieci.

Pominięcie dziecka w testamencie co zrobić?

W przypadku, gdy rodzic w testamencie pominął swoje dziecko, będzie ono mogło dochodzić tzw. zachowku, a więc 1/2 udziału, jaki by mu przypadał w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Adam N. syn Władysława N. został pominięty w testamencie, gdyż jego ojciec zapisał 200 000,00 zł oszczędności na córkę z drugiego małżeństwa. W chwili śmieci jedynymi spadkobiercami były dzieci, czyli Adam N. i córka. Pominięty w testamencie syn Adam N. ma prawo do zachowku w kwocie 1/2 spadku, jaki by mu przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego, czyli 50 000,00 zł.

Spadek po rodzicach jak załatwić?

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci rodziców powinniśmy zadbać o uregulowanie spraw majątkowych związanych ze spadkiem. Należy to zrobić poprzez stwierdzenie nabycia spadku, aby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku, możemy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia. Notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie rozwiązaniem szybszym, ale będzie wiązać się z wydatkiem.

Dział spadku

Jeżeli zmarły pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, to należy taki spadek podzielić między tych spadkobierców. Dział spadku odbywa się przed sądem lub notariuszem i ma on na celu podzielenie rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Odrzucenie spadku

W przypadku, gdy rodzic zostawił spadek, który obciążony jest zobowiązaniami, które przewyższają aktywa, to warto odrzucić taki spadek, odrzucić spadek również możemy w sądzie i przed notariuszem.

Niegodność dziedziczenia

Spadkobierca może zostać uznany przez sąd za niegodnego (nie będzie dziedziczył), jeżeli:

 • Dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
 • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
 • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznania spadkobiercy za niezgodnego może żądać, każdy, kto ma w tym interes, z takim żądaniem należy wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym osoba ta dowiedziała się o powyżej wymienionej przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od otwarcia spadku.

Czy żona dziedziczy spadek po rodzicach męża?

Żona nie dziedziczy po rodzicach męża, po rodzicach męża dziedziczy mąż, a w przypadku jego śmierci jego zstępni (dzieci, wnuki itd.).

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Dziedziczenie Ustawowe
  Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  Artykuł powstał przy pomocy: Adwokat Kielce

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *