...

Spadek po Ojcu

Spadek po ojcu kto dziedziczy, podział majątku

Kto odziedziczy spadek po ojcu?

Spadek po ojcu może być odziedziczony na zasadach przewidzianych w testamencie lub na zasadach dziedziczenia ustawowego.

Pierwszeństwo ma dziedziczenie testamentowe, natomiast dziedziczenie ustawowe ma zastosowanie, gdy zmarły ojciec nie pozostawił testamentu.

Kto dziedziczy po ojcu bez testamentu?

Gdy ojciec nie zostawił testamentu, to dziedziczyć po nim będzie jego żona oraz dzieci, a w przypadku, gdyby nie miał żony, to dziedziczyć będą jego dzieci.

Dzieci i małżonek są powołani z ustawy w pierwszej kolejności, dziedziczą oni w częściach równych, z zastrzeżeniem, że udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 spadku. Spadek po ojcu, gdy żyje matka odziedziczą również dzieci, w przypadku, gdy dzieci jest więcej niż trójka, to udział matki będzie największy.

Przykład spadek po ojcu:

Zmarły Andrzej W. pozostawił żonę i trójkę dzieci. Każdy z czterech spadkodawców odziedziczy po 1/4 spadku.

Przykład spadek po ojcu:

Adam N. pozostawił żonę i cztery córki, żona odziedziczy 1/4 spadku, natomiast pozostałe 3/4 spadku zostanie podzielone równo między cztery córki (3/16). W takim przypadku udział dzieci jest niższy niż żony zmarłego.

Przy ustalaniu spadku należy mieć na uwadze, jaki ustrój małżeński łączył małżonków, gdyż w przypadku ustawowej wspólności majątkowej, 1/2 wspólnego majątku należy do żyjącego małżonka i nie należy do spadku.

Przykład spadek po ojcu:

Paweł W. zostawił, żonę i córkę. Posiadał on dom po rodzicach, który należał do jego majątku odrębnego, natomiast do majątku wspólnego małżonków należało mieszkanie. W skład spadku wejdzie dom po rodzicach oraz 1/2 udziału w nieruchomości, która została nabyta w ramach majątku wspólnego małżonków.

Przykład spadek po ojcu:

Wdowiec Piotr M. zostawił trójkę dzieci, spadek po zmarłym odziedziczą dzieci w równych częściach.

Jak wygląda podział majątku po śmierci ojca?

Podział majątku po śmierci ojca zależny jest od tego, czy zostawił on testament, w takim przypadku zasady dziedziczenia, będzie przewidywał testament, natomiast w przypadku niepozostawienia testamentu, dojdzie do dziedziczenia ustawowego, czyli prawo do dziedziczenia w pierwszej kolejności będzie mieć żona oraz dzieci.

Jak przeprowadzić sprawę spadkową po ojcu?

Po pierwsze należy wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku do sądu lub uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza. W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej, należy spadek podzielić.

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to czynność, która ma na celu potwierdzenie przez uprawniony do tego organ (sąd lub notariusza), że spadek po zmarłym odziedziczyła dana osoba.

Dział spadku jest czynnością dokonywaną już po stwierdzeniu nabycia spadku i ma ona na celu podzielić ten spadek między spadkobierców, oczywiście w przypadku, gdy spadkobierca jest jeden, nie ma potrzeby dzielenia spadku.

Pominięcie spadkobiercy a zachowek?

W przypadku, gdy osoba, która byłaby upoważniona do spadku według zasad dziedziczenia ustawowego, została pominięta w testamencie, ma prawo do dochodzenia zachowku, często błędnie nazywanego zachówkiem.

Zachowek to prawo do otrzymania  1/2 udziału, jaki przypadałby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Przykład spadek po ojcu a zachowek:

Angelika P. córka Anny W. została pominięta w testamencie, gdyż jej matka zapisała 400 000,00 zł oszczędności na syna z drugiego małżeństwa. W chwili śmieci jedynymi spadkobiercami były dzieci zmarłej, czyli Angelika P. i syn. Pominięta w testamencie córka Anny W. ma prawo do zachowku w kwocie 1/2 spadku, jaki by jej przypadał w przypadku dziedziczenia ustawowego, czyli 100 000,00 zł. Przy dziedziczeniu ustawowym odziedziczyłaby ona 200 000,00 zł.

Przedawnienie spadku po ojcu?

Prawa do spadku się nie przedawniają, nie ma obawy, że jeżeli nie podejmiemy w odpowiednim czasie działania, to utracimy do niego prawo, natomiast przedawnić może się prawo do wystąpienia o zachowek.

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub daro­wizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Odrzucenie spadku

Często dochodzi do sytuacji, gdzie rodzic był zadłużony i aktywa spadku są mniejsze niż zobowiązania, w takim przypadku warto zastanowić się nad odrzuceniem spadku, który może dostarczyć nam wyłącznie problemów. Odrzucić spadek po ojcu możemy w sądzie i przed notariuszem.

Niegodność dziedziczenia

Spadkobierca np. żona lub dziecko może zostać uznany przez sąd za niegodnego (nie będzie dziedziczył), jeżeli:

  • Dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznania spadkobiercy za niezgodnego może żądać, każdy, kto ma w tym interes, z takim żądaniem należy wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym osoba ta dowiedziała się o powyżej wymienionej przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od otwarcia spadku.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Małżonek zostanie wyłączony od dziedziczenia, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

Przykład spadek po ojcu:

Adam P. dowiedział się o zdradzie żony i złożył pozew o rozwód, tydzień później zmarł w wypadku. Syn zmarłego z pierwszego małżeństwa miesiąc po śmierci ojca wniósł do sądu o wyłączenie żony ojca z kręgu osób uprawnionych do spadku. Sąd uznał, że żądanie rozwodu z winy żony było zasadne i wyłączył ją z kręgu osób uprawnionych do spadku.

Spadek po ojcu podatek

Co do zasady spadek jest objęty podatkiem, jednak osoby takie jak żona czy dzieci mogą uzyskać zwolnienie podatkowe. Pamiętaj, aby zgłosić się do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od momentu stwierdzenia nabycia spadku. Dzięki zgłoszeniu się do urzędu skarbowego unikniesz obowiązku płacenia podatku od spadku.

Spodobał Ci się nasz artykuł Spadek po ojcu? Zobacz inne nasze artykuły:

Dziedziczenie Ustawowe
Spadek po Rodzicach

Artykuł powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

Ostatnio aktualizowano 16 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *