...

Separacja a Rozwód

Separacja a rozwód czym się różni koszty różnice

Separacja a rozwód różnice

Główną różnicą między rozwodem a separacją jest dalsze trwanie małżeństwa, pomimo braku pożycia. Przesłanką rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia, a separacji jedynie zupełny, ale niekoniecznie trwały rozkład pożycia.

Separacja ma stanowić szansę, aby małżonkowie mogli wrócić do siebie pomimo rozkładu wspólnego pożycia, w trakcie separacji małżonkowie mogą zachowywać się podobnie do małżonków rozwiedzionych, z dalszej części artykułu dowiesz się jakie obowiązki i prawa mają małżonkowie w separacji.

Jakie są skutki separacji?

Separacja pociąga za sobą takie same skutki jak rozwód, małżonków przestają wiązać obowiązki wynikające z art. 23-30 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Obowiązki:

wspólne pożycie,
wzajemna pomoc,
wierności,
współdziałanie dla dobra rodziny,
rozstrzyganie wspólnie o istotnych sprawach rodziny,
solidarna odpowiedzialność za zobowiązania,
przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Prawa:

prawo do korzystania z mieszkania małżonka,
prawo do działania za małżonka w sprawach zwykłego zarządu.

Czy po separacji można dostać rozwód?

Tak, małżonkowie znajdujący się w separacji mogą złożyć pozew o rozwód, separacja nie jest żadną przeszkodą do uzyskania rozwodu, a ponadto wskazuje na zupełny rozkład pożycia między małżonkami.

Po co separacja przed rozwodem?

Separacja pozwala małżonką szybko uzyskać skutki podobne do rozwodu (np. rozdzielność majątkową czy zawieszenie obowiązków małżeńskich) bez konieczności rozwiązania małżeństwa.

Co można robić w separacji?

Chociaż głównym celem separacji jest umożliwienie powrotu do siebie małżonką, to osoby w separacji mogą zachowywać się tak jak małżonkowie rozwiedzeni, ponieważ co do zasady ustają obowiązki małżeńskie tj. obowiązek wierności czy wspierania się.

Separacja a rozwód co wybrać?

Pozew o rozwód powinniśmy wnieść, gdy ostatecznie zdecydowaliśmy o rozstaniu się z naszym partnerem, a ponadto doszło trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Separacja jest uzasadniona, gdy rozpad pożycia nie jest jeszcze trwały, bądź widzimy szansę powrotu do małżonka.

Separacja a mieszkanie razem

Małżonkowie w separacji, podobnie jak rozwiedzeni mogą mieszkać w jednym mieszkaniu, wspólne zamieszkanie nie wyklucza zupełnego rozkładu pożycia małżonków.

Przykład separacja a rozwód:

Pomimo że małżonkowie Kowalscy mieszkają w jednym lokalu mieszkalnym i korzystają wspólnie z tych samych pomieszczeń, tj. kuchni i łazienki, to będą mieć oni możliwość uzyskania orzeczenia o separacji, gdy rozkład ich pożycia jest zupełny.

Ile trwa separacja?

Separacja trwa od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o jej ustanowieniu do jej ustania.

Nie ma żadnego określonego terminu trwania separacji, czas jej trwania nie jest ograniczony przez prawo, które wskazuje jedynie powody jej ustania.

Separacja a rozwód wina rozkładu pożycia

Zarówno przy rozwodzie jak i przy separacji sąd co do zasady orzeka o winie rozkładu pożycia.

Sąd orzekając o winie, będzie mógł orzec, że:

  1. Oboje małżonkowie są winni rozkładu pożycia małżeńskiego tzw. współwina.
  2. Jedno z małżonków jest wyłącznie winne za rozpad małżeństwa.
  3. Żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Mając na uwadze, że w polskim prawie nie odróżniamy winy większej i mniejszej. Nawet gdy wina drugiego małżonka będzie wyraźnie cięższa, to i tak sąd będzie zobowiązany orzec, że winne za rozpad małżeństwa są dwie strony.

Przykładowy zawinionych i niezawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa

Przyczyny rozpadu małżeństwa nie stanowią katalogu zamkniętego, co powoduje, że każda okoliczność w uzasadnionym przypadku może być uznana za zawinioną przyczynę. Poniżej przedstawiamy przykłady zawinionych i niezawinionych przyczyn rozpadu małżeństw.

Zawinione przyczyny rozpadu małżeństwa:

  • zaniedbywanie rodziny;
  • zdrada małżeńska;
  • opuszczenie współmałżonka;
  • pijaństwo;
  • odmowa współżycia płciowego;
  • odmowa wzajemnej pomocy.

Przykładem niezawinionej przyczyny rozkładu pożycia jest na przykład choroba psychiczna czy niezawiniona bezpłodność.

W jakim przypadku nie zostaniemy uznani za winnych rozkładu pożycia?

Tylko strona, która nie przyczyniła się do rozpadu pożycia, będzie uznana za niewinną rozpadu pożycia, dlatego musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy do zaistnienia rozpadu małżeństwa spełnialiśmy wszystkie obowiązki małżeńskie z należytą starannością.

Separacja a rozwód koszty

Koszty rozwodu

ile kosztuje rozwód ikonografika

Koszty Separacji

Pozew o separację opłacić należy w wysokości 600 zł, a przypadku żądania orzeczenia separacji na wspólny zgodny wniosek stron 100 zł. Ponadto możesz zapłacić adwokatowi za pomoc przy sporządzeniu wniosku, takie honorarium ustalane jest indywidualnie.

Zmiana z separacji na rozwód

Skrót myślowy, czyli zmiana z separacji na rozwód, polega na wniesieniu pozwu o rozwód przez jednego z małżonków, który znajduje się w separacji, a chce się rozwieść.

Spodobał Ci się artykuł „separacja a rozwód”? Zobacz inne nasze artykuły:

Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie
Pozew o Rozwód Wzór
Rozwód bez Orzekania o Winie

Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Kielce Rozwody.

Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *