...

Rozwód Za Porozumieniem Stron

Rozwód za porozumieniem stron wzór pdf docx.

Co to jest rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron to taki rozwód, w którym małżonkowie zrezygnowali z orzeczenia o winie rozpadu małżeństwa. W przypadku zgodnego oświadczenia małżonków sąd nie będzie zobowiązany wskazać w wyroku rozwodowym, który z małżonków odpowiada za rozpad małżeństwa.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron przyjmuję się, że dwie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa.

Jakie są korzyści rozwodu za porozumieniem stron?

Najczęściej małżonkowie godzą się na rozwód za porozumieniem stron, gdy zależy im na czasie, jest to najczęściej spotykany przez małżonków powód wyrażenia zgody na rozwód bez orzekania o winie.

Koszt rozwodu za porozumieniem stron będzie niższy, gdyż jest to sprawa prostsza do prowadzenia dla pełnomocnika, co spowoduje obniżenie żądanej kwoty wynagrodzenia.

Ponadto, w przypadku, gdy zgodzimy się na rozwód bez orzekania o winie, to mamy gwarancję, że również my nie zostaniemy uznani za wyłącznie winnych rozpadu małżeństwa, dodatkowe argumenty przemawiające za takim rozwodem, to mniej stresu związanych z rozprawami w sądzie czy lepszy kontakt z byłym małżonkiem itd.

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

Nie jest możliwe określenie czasu trwania postępowania o rozwód, zagwarantować można, że rozwód za porozumieniem stron będzie trwał krócej niż rozwód z orzeczeniem o winie.

Przyjmując za przykład sprawę, gdzie strony nie mają małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o nieorzekanie przez sąd o winie rozpadu małżeństwa, to postępowanie może zakończyć się na pierwszej rozprawie, należy przy tym pamiętać, że w sądzie A możemy czekać na pierwszą rozprawę nawet 7 miesięcy i więcej, a w sądzie B miesiąc.

Mając na uwadze powyższy przykład (prosta sprawa, przy zgodnych małżonkach), to przede wszystkim od obłożenia pracą sądu będzie zależało to, w jakim czasie otrzymamy rozwód. Ponadto obłożenia spraw, jakie występują w wydziałach cywilnych sądów okręgowych, to możemy spodziewać się pierwszej rozprawy po minimum 3 – 4 miesiącach od dnia złożenia pozwu.

Czy naprawdę będzie tak szybko?

Termin otrzymania rozwodu nawet w prostej sprawie jest zależny od pracy sądu, dlatego nikt nie będzie w stanie podać dokładnej daty orzeczenia rozwodu. Pamiętaj, że nawet już wyznaczona rozprawa może zostać odroczona z wielu powodów, dlatego nie daj sobie wmówić, gdy ktoś obiecuje błyskawiczny rozwód.

Reasumując, pozew o rozwód za porozumieniem stron będzie „szybszy” od rozwodu z orzeczeniem o winie, ale nie jest to sposób błyskawiczny, jak mogą sugerować reklamy nieuczciwych podmiotów.

Kiedy nie zgodzić się na rozwód za porozumieniem stron?

Nie powinniśmy godzić się na rozwód za porozumieniem stron, gdy całkowitą winę za rozpad małżeństwa ponosi drugi małżonek, a drugi nie ma żadnego interesu, aby godzić się na ustępstwa względem małżonka.

Jak uzyskać rozwód za porozumieniem stron?

Procedura uzyskania rozwodu za porozumieniem stron to zwykła procedura rozwodowa, która różni się złożeniem w pozwie wniosku o zaniechanie przez sąd o orzekaniu o winie rozpadu małżeństwa.

Jeżeli chcesz uzyskać rozwód za porozumieniem stron, to po pierwsze zadbaj o wstępną zgodę drugiego małżonka o taki rozwód, a po drugie wnieś do sądu pozew o rozwód, w którym zawarty będzie wniosek o nieorzekanie o winie rozpadu małżeństwa.

Po wniesieniu pozwu drugi małżonek będzie miał możliwość zgodzić się na orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie możemy złożyć nawet bez wiedzy drugiego małżonka, ponieważ warto pamiętać, że taki wniosek można cofnąć do czasu uprawomocnienia wyroku rozwodowego, nie musimy się bać, że wniesienie pozwu rozwodowego z wnioskiem o nieorzekanie o winie rozpadu małżeństwa, będzie dla nas niekorzystnym rozwiązaniem.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

W wyroku rozwodowym powinny się znaleźć rozstrzygnięcia o:

  1. Władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.
  2. Kontaktach rodziców ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.
  3. Wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.
  4. Sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.
  5. Kwestii, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Gdy strony zgodnie o to wniosą, sąd zaniecha orzekania o winie rozkładu pożycia.

Alimenty na drugiego małżonka

W przypadku alimentów na rzecz jednego z małżonków należy pamiętać, że gdy dojdzie do rozwodu bez orzekania o winie, takich alimentów możemy dochodzić do upływu 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu, w wyjątkowych sytuacjach czas ten może zostać przedłużony, ponadto należy pamiętać, że zawarcie nowego małżeństwa przez wierzyciela alimentacyjnego (osobę, na rzecz której alimenty są płacone) powoduje wygaśnięcie roszczenia alimentacyjnego.

Rozwód za porozumieniem stron a dzieci

Przy wyroku rozwodowym sąd przede wszystkim może:

  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień (np. do decydowania o edukacji dziecka);
  • zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców;
  • pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców.

Alimenty

Przy rozwodzie bez orzekania o winie sąd określi, w jakiej części każde z rodziców będzie zobowiązane do uczestniczenia w kosztach utrzymania małoletnich dzieci, stawki, jakie zasądzają sądy na jedno dziecko, są ciężkie do określenia, gdyż wynikają z wielu czynników.

W sprawach o alimenty potrafią występować duże rozbieżności, spotykane są sprawy, gdzie jeden rodzic otrzymuje na dziecko z  pierwszego małżeństwa 500 zł, a z drugiego małżeństwa 900 zł, pomimo że sytuacja majątkowa rodziców i potrzeby dziecka są zbliżone. Pozostaje nam więc mieć nadzieje, że w swoim przypadku trafimy na odpowiedzialnego sędziego.

Ile trzeba czekać na rozwód za porozumieniem stron?

Na rozwód za porozumieniem stron będziemy musieli poczekać co najmniej do pierwszej rozprawy, na którą natomiast możemy poczekać 3-4 miesięcy i dłużej.

Jak wziąć rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron to zwykły rozwód, który różni się zawarciem w nim wniosku o zaniechanie orzeczenia o winie rozpadu małżeństwa. Jeżeli chcemy wziąć taki rozwód, to musimy po prostu złożyć pozew o rozwód.

Wzór pozwu o rozwód za porozumieniem stron

Przejdź do naszego artykułu Pozew o Rozwód Wzór-Jak Napisać Pozew? i pobierz dwa wzory pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Zobacz również inne nasze artykuły:

Separacja a Rozwód
Ile Kosztuje Rozwód?
Rozwód Krok po Kroku

Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Kielce Rozwody.

Ostatnio aktualizowano 7 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *