...

Rozwód Krok po Kroku, Czyli jak Wygląda Rozwód?

W artykule rozwód krok po kroku dowiesz się jakie etapy czekają każdego, kto podejmie decyzję o wszczęciu postępowania rozwodowego, z czym wiąże się postępowanie rozwodowe oraz jak długo trwa.

Rozwód krok po kroku
Rozwód Krok po Kroku

Jak wziąć rozwód krok po kroku

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest podjęcie decyzji o rozwodzie, musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 1. Czy nastąpił między małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia?
 2. Czy między małżonkami występuje więź fizyczna, emocjonalna i gospodarcza?
 3. Czy istnieje możliwość naprawienia relacji z małżonkiem?
 4. W przypadku posiadania małoletnich dzieci, czy nie ucierpi ich dobro?

Ad 1 i 2

Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza (pewne istnienie więzi gospodarczej jest dopuszczalne). Ponadto rozkład pożycia musi być trwały, a więc taki który najprawdopodobniej nie jest możliwy do przywrócenia.

Znacznie upraszczając, rozkład pożycia jest zupełny, gdy małżonkowie już nic do siebie nie czują, nie utrzymują kontaktów seksualnych oraz nie utrzymują wspólnie gospodarstwa domowego.

Ad 3

Jeżeli chcesz uratować małżeństwo, możesz podjąć próbę naprawy relacji z małżonkiem, dopiero gdy zdasz sobie sprawę, że dalsze trwanie w małżeństwie jest niemożliwe, to zdecyduj się na rozwód.

Ad 4

Sąd nie udzieli rozwodu, jeżeli na jego skutek ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci, jednakże sporadycznie się zdarza, aby dla dziecka lepszą sytuacją było trwanie rodziców w nieudanym małżeństwie, szczególnie gdy między rodzicami dochodzi do awantur, sprzeczek czy agresji.

Jeżeli jesteśmy przekonani, że dalsze trwanie małżeństwa nie ma sensu, to następnym krokiem, jaki musimy podjąć, jest złożenie pozwu rozwodowego. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy adwokata, to on złoży pozew w twoim imieniu i zajmie się formalnościami.

Rozwód krok po kroku ikonografika
Rozwód krok po kroku ikonografika

Wybór adwokata

Decydując się na skorzystanie z pomocy adwokata, musimy wybrać jednego z dostępnych na rynku, jak możemy ułatwić sobie wybór? Warto zapytać znajomych, którzy już się rozwiedli czy mogą kogoś polecić, ponadto możemy poszukać adwokata przez przeglądarkę Google, lub popytać wśród pozostałych znajomych.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Oczywiście, że warto skorzystać z pomocy adwokata, jeżeli mamy środki finansowe, to dobrze mieć przy sobie pomoc osoby, która ma doświadczenie w postępowaniach rozwodowych. Pamiętaj, że wyrok rozwodowy będzie rzutował na całe dalsze życie, a wydatek poniesiony na usługi adwokata, chociaż często wysoki, to jest jednorazowy.

Przygotowanie się do rozwodu

Po podjęciu decyzji możemy zacząć przygotowywać się do procesu, tj. zbierać dowody, które potwierdzą nasze stanowisko, należy jednak pamiętać, aby nie były, to dowody wymuszone, gdyż często zdarza się, że małżonek, który zdecydował się na rozwód, doprowadza do kłótni i nagrywa taką rozmowę, w której jeden z małżonków wychodzi na winnego.

Do rozwodu możemy przygotować się poprzez:

 1. Zbieranie dowodów zdjęć, rachunków, nagrań i innych na okoliczność kosztów utrzymania małoletnich dzieci, winy małżonka, sytuacji między małżonkami, przygotowanie listy świadków oraz innych dowodów, którymi moglibyśmy posłużyć się w toku postępowania rozwodowego.
 2. Odłożenie odpowiedniej sumy, która pozwoli opłacić nam pozew oraz pracę adwokata.
 3. Psychiczne przygotowanie siebie oraz pozostałych członków rodziny do rozwodu.
 4. Próby ugodowego ustalenia warunków rozstania się z małżonkiem, tj. dotyczących utrzymania dzieci, miejsca ich zamieszkania, alimentów czy podziału majątku.

Ważne jest, aby przygotowując się do procesu nie preparować i nie wymuszać dowodów, w szczególności w przypadku posiadania dzieci, gdyż relacje rodziców mają ogromny wpływ na psychikę małoletnich, dlatego pamiętaj, aby nie używać dzieci jak przedmioty, ponieważ często rodzice wykorzystują dzieci dla własnych celów, a dobry rodzic musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim rodzicem był jego małżonek i czy jego zachowanie uzasadnia znaczne ograniczenie jego kontaktów z dziećmi.

Wniesienie pozwu rozwodowego

Najważniejszym krokiem jest złożenie pozwu, ponieważ pozew jest pismem, które prowadzi do rozpoczęcia procesu, należy go opłacić i złożyć  do właściwego sądu, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy adwokata, to on złoży pozew do sądu i dopilnuje, aby odpowiadał on wymaganiom postawionym przez ustawodawcę. Możesz zapoznać się z naszymi artykułami dotyczącymi pozwów rozwodowych: pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, pozew o rozwód bez orzeczenia o winie.

Pozew rozwodowy– pismo skierowane do sądu powszechnego, zawierające żądanie rozwiązania małżeństwa, ponadto pozew może zawierać wnioski tj. np. wniosek o alimenty na rzecz małżonka, wniosek ograniczenie władzy rodzicielskiej czy wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszania.

Postępowanie dowodowe, odpowiedź na pozew, rozprawa

Po złożeniu pozwu zostanie on doręczony drugiemu małżonkowi, który w odpowiedzi na pozew ustosunkuje się do twierdzeń i wniosków zawartych w pozwie. W przypadku, gdy stanowiska stron będą się różnić, należy odpowiedzieć na stanowisko małżonka i zgłosić dodatkowe środki dowodowe, które pozwolą skutecznie obalić twierdzenia i wnioski zawarte w odpowiedzi na pozew.

Sąd po wstępnym zapoznaniu się ze stanowiskami stron przedłożonymi w wyżej wskazanych pismach ustali termin rozprawy, na której przeprowadzi dowody, w tym dowód z przesłuchania stron. Sąd może przeprowadzić wszystkie dowody na jednym terminie rozprawy, a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych, zarządzi przeprowadzenie pozostałych dowodów na następnym terminie rozprawy.

Wyrok

Po przeprowadzeniu dowodów sąd zamknie rozprawę i wyda wyrok, w którym uwzględni pozew i orzeknie rozwód, bądź oddali powództwo.

Co zawiera wyrok?

W wyroku rozwodowym znajdą się najczęściej rozstrzygnięcia o:

 1. Władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi  małżonków.
 2. Kontaktach rodziców ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.
 3. Wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci.
 4. Sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.
 5. Kwestii, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Apelacja

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji może odwołać się od wyroku sądu, składając w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem (po wcześniejszym złożeniu wniosku o dostarczenie w wyroku z uzasadnieniem) apelację, w której będzie żądała zmiany lub uchylenia niezadowalających ją rozstrzygnięć.

Podział majątku

Po rozwodzie, w którym nie doszło do podziału majątku, pozostaje nieuregulowana kwestia dotycząca wspólnego majątku, byli małżonkowie, mogą, podzielić majątek przed notariuszem, zawierając umowę o podział majątku. Umowa o podział majątku musi być zawarta za zgodą byłych małżonków, w przypadku, gdy byli małżonkowie, nie mogą, dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, to jeden z nich powinien wytoczyć powództwo przeciwko byłemu małżonkowi, w takim przypadku, to sąd dokona podziału majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ile trwa rozwód?

Na długość postępowania w sprawie o rozwód wpływają różne czynniki. Zakładając, że strony nie mają małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o nieorzekanie przez sąd o winie rozpadu małżeństwa, to postępowanie może zakończyć się na pierwszej rozprawie, należy przy tym pamiętać, że w sądzie A możemy czekać na pierwszą rozprawę nawet 7 miesięcy i więcej, a w sądzie B miesiąc. Mając na uwadze powyższy przykład (prosta sprawa, przy zgodnych małżonkach), to przede wszystkim od obłożenia pracą sądu będzie zależało to, w jakim czasie otrzymamy rozwód. Ponadto obłożenia spraw, jakie występują w wydziałach cywilnych sądów okręgowych, to możemy spodziewać się pierwszej rozprawy po 4–9 miesiącach od dnia złożenia pozwu.

Nazwisko po rozwodzie

Małżonek, który przyjął przy zawieraniu małżeństwa nazwisko małżonka, może w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć oświadczenie przed kierownikiem stanu cywilnego lub konsulem o powrocie do nazwiska używanego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jeżeli spodobał Ci się nasz artykuł rozwód krok po kroku, udostępnij go lub polub nas na Facebooku.

Spodobał Ci się artykuł rozwód krok po kroku? zobacz inne nasze artykuły:

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

Formularz kontaktowy:

  Artykuł rozwód krok po kroku stworzono przy pomocy: Adwokat Kielce Rozwody.

  Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *