...

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór

W artykule „Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx.

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór PDF

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem skierowanym przez wierzyciela do dłużnika, w którym wierzyciel żąda zapłaty wskazanej w nim kwoty oraz informuje o możliwości skierowania sprawy o zapłatę do sądu.

Wezwanie do zapłaty najczęściej dotyczy spełnienia świadczenia pieniężnego np. zapłaty za wykonanie usługi czy za sprzedaną rzecz.

Z czego składa się przedsądowe wezwanie do zapłaty?

W przedsądowym wezwaniu do zapłaty należy określić:

  • Dane dłużnika;
  • Dane wierzyciela;
  • Wysokość roszczenia, czyli kwoty, jaką żądamy;
  • Wysokość odsetek, jeżeli są należne;
  • Oznaczenie nazwy pisma;
  • Datę pisma;
  • Oznaczenie terminu płatności;
  • Wskazanie, z jakiego stosunku wynika żądanie np. żądanie wypłaty za wykonanie usługi;
  • Sposób uregulowania długu np. na konto bankowe;
  • Czytelny podpis.

Wezwanie powinno zawierać informację o krokach, jakie podejmie wierzyciel (np. złożenie pozwu) w przypadku niespełnienia żądania oraz inne elementy takie jak np. wskazanie ewentualnych kosztów, jakie będą wiązały się z postępowaniem sądowym.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty a wytoczenie powództwa

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują obowiązek podjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku ich niepodjęcia, wyjaśnienia przyczyny, dlaczego nie podjęto takiej próby.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest najlepszym sposobem próby pozasądowego rozwiązania sporu, gdyż koszt wezwania sprowadza się do jego sporządzenia oraz wysyłki listem poleconym.

Wezwanie do zapłaty a wymagalność roszczenia

Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wystosować, gdy roszczenie stało się wymagalne, a więc kiedy wierzyciel uzyskał prawo do żądania swojego świadczenia, gdy świadczenie jest jeszcze niewymagalne, to dłużnik nie ma obowiązku go spełniać.

Przykład:

Adam wykonał na rzecz Kamila usługę, która polegała na wstawieniu nowych drzwi w mieszkaniu Kamila, w umowie ustalili, że Kamil zapłaci 700,00 zł za usługę, a płatność nastąpi 2 stycznia bieżącego roku, gdyż wtedy Kamil miał otrzymać wypłatę, roszczenie o zapłatę za usługę stało się wymagalne 2 stycznia, gdyby Adam wezwał Kamila do zapłaty przed dniem 2 stycznia, to Kamil nie musiałby spełniać świadczenia, gdyż nie byłoby ono jeszcze wymagalne.

Odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

Wierzyciel ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, chociażby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dowód doręczenia lub przekazania wezwania

Pamiętaj, aby wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty przesyłką poleconą, ponieważ powinniśmy posiadać dowód doręczenia listu zawierającego wezwanie. W przypadku osobistego wręczenia wezwania należy uzyskać na piśmie potwierdzenie przekazania wezwania.

Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Jeżeli otrzymaliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty, to należy na nie odpowiedzieć, w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty należy przedstawić swoje stanowisko wobec żądania, jeżeli zgadzamy się z żądaniem wzywającego, możemy poprosić wierzyciela o rozłożenie długu na raty, natomiast, jeżeli nie zgadzamy się z jego żądaniem, powinniśmy uzasadnić swoją odmowę. Gdy wezwanie opiewa na znaczną kwotę, warto rozważyć skorzystanie z porady prawnej adwokata, który pomoże nam się obronić przed niezasadnym roszczeniem.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Co po przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

W przypadku niespełnienia żądania przez dłużnika wierzycielowi pozostanie złożenie pozwu o zapłatę do właściwego sądu.

Ile kosztuje przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Koszt sporządzenia przedsądowego pisma zależeć będzie od stopnia jego skomplikowania, najczęściej koszt mieści się w granicach od 200 do 500 zł, gdy sprawa jest skomplikowana, wezwanie będzie kosztować więcej.

Po jakim czasie można wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie należy wysłać, jeśli stanie się ono wymagalne, wierzyciel dopiero od momentu, gdy roszczenie staje się wymagalne, może skutecznie egzekwować swoje roszczenie.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest skuteczne?

Wezwanie jest skuteczne, gdy pozwala dłużnikowi określić, kto i z jakiego tytułu wystosował do niego żądanie zapłaty, ponadto ważne jest, aby mieć dowód doręczenia wezwania.

Ile razy trzeba wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty wystarczy wysłać raz w stosunku do danego roszczenia, nie ma obowiązku powtarzania wezwań do zapłaty.

Ostateczne wezwanie do zapłaty wzór:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór docx.:

Pobierz: Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór docx.
Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor.docx – 18,16 KB

Wezwanie przedsądowe do zapłaty w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór pdf:

Pobierz: Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór pdf
Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor.pdf – 53,75 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że druk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Spodobał Ci się nasz artykuł Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór? Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
Masa Spadkowa
Współwłasność

Artykuł powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

Ostatnio aktualizowano 9 grudnia, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *