...

KARA ZA COFANIE LICZNIKA

Grafika przedstawia komputer z napisem kara za cofnięcie licznika

Z artykułu dowiesz się, jaka jest kara za cofanie licznika w samochodzie, kto podlega karze oraz kiedy może wystąpić przypadek mniejszej wagi.

Od 2019 r. w Polsce obowiązuje sankcja karna za cofanie licznika przebiegu pojazdu. Celem ustawodawcy było zapobieżenie nagminnej praktyce cofania liczników w samochodach używanych, szczególnie tych sprowadzanych z zagranicy.

Brzmienie przepisu:

Art. 306a Kodeksu karnego

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto podlega karze za cofanie licznika?

Karze podlega osoba, która bezpośrednio dokonuje korekty stanu licznika, czyli np. mechanik. Dodatkowo ukarana zostanie osoba, która zleciła korektę licznika.

Warto pamiętać, iż cofnięcie licznika nie musi być wykonane w celu osiągnięcia korzyści. Jeżeli cofniemy licznik dla własnej „satysfakcji”, to będziemy podlegać odpowiedzialności karnej. Ponadto karane jest nie tylko cofnięcie licznika, ale również zwiększenie przebiegu.

Cofanie licznika kara

Osoba, która naruszy art. 306a k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wypadek mniejszej wagi

Gdy dany przypadek zostanie zakwalifikowany, jako przypadek mniejszej wagi, to kara za cofanie licznika będzie łagodniejsza.

Wymiana licznika a przebieg pojazdu

W przypadku uszkodzenia licznika po jego wymianie mamy obowiązek zgłoszenia wymiany licznika na stacji kontroli pojazdów, celem wprowadzenia do systemu danych dotyczących nowego drogomierza.

Sprawdź inne nasze artykuły:

Kupno samochodu a ubezpieczenie OC i AC.

Inne wpisy:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.