...

Zdolność Prawna

Grafika przedstawia komputer z napisem Zdolność prawna grafika

Zdolność prawna definicja

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

Przykład:

Siedmiolatek, może być właścicielem nieruchomości, znajduje się pod ochroną przepisów prawnych jak każda inna osoba, ma on również obowiązek przestrzegać przepisów prawa.

Zdolność prawna kto posiada

Zdolność prawną ma każdy człowiek (osoba fizyczna) od chwili urodzenia oraz podmioty, którym przepisy prawa przyznają taką zdolność np. Skarb Państwa, spółki prawa handlowego, fundacje czy jednostki samorządu terytorialnego.

Ustanie zdolności prawnej

Zdolność prawna podmiotów prawnych, co do zasady ustaje wraz z ich rozwiązaniem. Osoba fizyczna traci zdolność prawną w przypadku śmierci.

Różnica między zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

Przykład:

Siedmiolatek ma zdolność prawną, ale nie posiada zdolności do czynności prawnej. Może on posiadać dom, ale nie ma prawa sam go sprzedać.

Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Kto nie ma zdolności do czynności prawnych?

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej.

Skutki dokonania czynności prawnej przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dotyczy to drobnych codziennych spraw.

Przykład:

Pięciolatek może kupić np. wodę czy napój w sklepie, natomiast nie może on zakupić droższych rzeczy jak np. komputer.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnej osoby fizycznej przejdź do naszego artykułu „OSOBA FIZYCZNA”.

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.