...

Pozew o Zachowek

W artykule Pozew o Zachowek Wzór dowiesz się jak napisać pozew oraz pobierzesz na końcu treści darmowy wzór pozwu w formacie PDF i DOCx.

Pozew o zachowek wzór pdf docx.

Co to jest pozew o zachowek?

Pozew o zachowek to pismo skierowane do sądu, zawierające żądanie zasądzenia wskazanej w nim kwoty zachowku od osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku.

Co to jest zachowek?

Zachowek, często błędnie określany jako zachówek to ustawowe zabezpieczenie osób należących do grona najbliższej rodziny spadkodawcy, w przypadku pominięcia ich w testamencie lub zapisaniu im w testamencie udziału niższego od hipotetycznego zachowku, jaki by im przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Kto może żądać zachowku?

Zgodnie z art. 991 zachowek należy się zstępnym (dzieci, wnuki itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Ile Wynosi Zachowek?

Zgodnie z art. 991 Kodeksu Cywilnego zachowek wynosi:

1/2 wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego.

2/3 wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdy jest trwale niezdolny do pracy lub jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni.

Ile jest czasu na złożenie pozwu?

Roszczenia do zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. Do ogłoszenia testamentu może dojść w sądzie lub u notariusza.

Przykład pozew o zachowek wzór:

Piotr W. zapisał cały spadek na syna Adam W., córka po 7-latach od śmieci ojca i 6 latach od ogłoszenia testamentu pokłóciła się z bratem i zażądała od niego zachowku w kwocie 200 000,00 zł, brat nie zgodził się na wypłatę tej kwoty, podnosząc zarzut przedawnienia, w takim przypadku siostra nie będzie mogła skutecznie dochodzić zachowku, gdyż brat skorzystał z zarzutu przedawnienia.

W przypadku, gdy dochodzi do dziedziczenia ustawowego, to roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku.

Jak uzyskać zachowek?

Po pierwsze należy wystąpić z wezwaniem do zapłaty zachowku do osoby, która jest obowiązana do jego zapłacenia, dopiero w przypadku bezskuteczności tej metody, należy wystąpić do sądu z pozwem.

Pozew o zachowek wzór z internetu czy zlecenie pisma

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy adwokata, który na co dzień zajmuję się sprawami spadkowymi i sporządzi w naszym imieniu fachowy wniosek, samemu możemy napisać pozew, gdy mamy wystarczającą wiedzę, która pozwoli nam go prawidłowo napisać lub gdy nie mamy pieniędzy na pomoc prawną.

Jak napisać pozew o zachowek?

Pozew powinien zawierać:
– Datę i miejsce sporządzenia pozwu.
– Określenie sądu, do którego jest skierowany.
– Wskazanie danych stron.
– Oznaczenie pisma „Pozew o zachowek”.
– Wskazanie wartości przedmiotu sporu.
– Przedstawienie żądania i wniosków dowodowych.
– Wykazanie czy podjęta została próba polubownego załatwienia sprawy.
– Uzasadnienie pozwu o zachowek.
– Podpis.
– Załączniki (dowody, odpisy wyroków itd.)

Właściwość sądu

Właściwość miejscowa należy do sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Właściwość rzeczowa zależeć będzie od wartości przedmiotu sporu, co do zasady właściwy jest sąd rejonowy, natomiast zgodnie z art. 17 Kodeksu Postępowania Cywilnego, gdy kwota żądana tytułem zachowku będzie wyższa niż 75 000,00 zł, to właściwy będzie sąd okręgowy.

Pozew o zachowek koszty

Podstawowe koszty związane z pozwem to opłata od pozwu, zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata może być stała lub procentowa, gdy roszczenie przewyższa 20 000,00 zł (np. gdy żądamy 26 000,00 zł, to opłata wyniesie 5% od tej kwoty, czyli 1 300,00 zł).

Dodatkowe koszty mogą wiązać się z zatrudnieniem adwokata, którego wynagrodzenie będzie ustalane indywidualnie, w zależności od tego, czy będzie tylko pisał pozew, czy zastępował stronę w procesie.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy opisać, na jakiej podstawie domagamy się zachowku, jak wygląda sytuacja dotycząca spadku, co wchodzi w skład spadku, wskazać, dlaczego domagamy się wskazanej w pozwie kwoty.

Podstawa prawna

Podstawę prawną do żądania zachowku stanowi 991 § 1 Kodeksu Cywilnego i następne.

Jak obliczyć ile wynosi zachowek?

Powszechnie stosowany wzór obliczania zachowku został opracowany przez B. Kordasiewicza:

Zachowek = 1/2 lub [2/3] × a × (b+c),

gdzie: Zachowek – wysokość należnego zachowku,

1/2 lub [2/3] – współczynnik wynikający z art. 991 KC,

a – wysokość udziału spadkowego należnego uprawnionemu przy dziedziczeniu z ustawy,

b – czysta wartość spadku,

c – wartość darowizn doliczanych do spadku dla potrzeb obliczenia zachowku (art. 994–995 KC).

Przykład ile wynosi zachowek:

Piotr W. pozostawił żonę i trzech synów, cały majątek w wysokości 2 000 000,00 zł zapisał bratu. W przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku powołane zostałyby dzieci wraz z żoną i każdy odziedziczyłby po 500 000,00 zł. Zachowek, jaki należy się dzieciom i żonie wynosi 250 000,00 zł na osobę.

Czy umowa o dożywocie jest uwzględniania przy obliczaniu zachowku?

Umowa dożywocia nie jest uwzględniana przy obliczaniu zachowku, ponieważ jest umową wzajemną i odpłatną, to nie może być uwzględniona na podstawie art. 993 kodeksu cywilnego i doliczona do spadku.

Przykład umowa dożywocia a zachowek:

Ojciec Piotra i Moniki zawarł umowę o dożywocie, w której przeniósł własność mieszkania na syna, w zamian syn miał opiekować się ojcem. Piotr mieszkał z ojcem, opiekował się nim i zapewniał mu środki utrzymania. Po śmieci ojca Monika zażądała zachowku, wskazując, że co prawda ojciec nie miał w dniu śmierci majątku, ale 5 lat temu zawarł umowę dożywocia z bratem.

Pozew o zachowek wzór:

Notatka:

Wzór przykładowy, nie do wypełniania!

Pozew o zachowek wzór doc

Pobierz: Pozew o zachowek DOCx.
Pozew-o-zachowek-wzor-przykladowy.docx – 15,55 KB

Pozew o zachowek wzór PDF

Pobierz: Pozew o zachowek PDF
Pozew-o-zachowek-wzor-przykladowy.pdf – 66,60 KB

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

    Artykuł powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

    Ostatnio aktualizowano 27 października, 2022

    Proszę podziel się linkiem :)

    Zostaw komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *