...

Pełnomocnictwo Ogólne Wzór

Artykuł „Pełnomocnictwo Ogólne Wzór”, zawiera na końcu treści, darmowy wzór do pobrania w formacie PDF i DOCx.

Pełnomocnictwo Ogólne Wzór PDF DOCx.

Co to jest pełnomocnictwo ogólne?

Aby wyjaśnić czym jest pełnomocnictwo ogólne, najpierw należy wiedzieć, co to jest pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to czynność prawna, która umożliwi Ci upoważnić inną osobę do wykonania w Twoim imieniu czynności prawnych, jakie sam możesz dokonać (np. do sprzedaży auta czy mieszkania).

Pełnomocnictwo ogólne to taki rodzaj pełnomocnictwa, który obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu.

Czy dana czynność nie jest przekroczeniem zwykłego zarządu, należy upewnić się przed jej dokonaniem. Co do zasady pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do zbywania i obciążania nieruchomości, jednakże można w pełnomocnictwie notarialnym uwzględnić taką możliwość (pełnomocnictwo ogólne rozszerzone). Przykłady czynności zwykłego zarządu, to np. zakup środków produkcyjnych czy sprzedaż produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie.

Dobrą praktyką jest wskazanie w szczególności do jakich czynności dane pełnomocnictwo ogólne zostało udzielone, tak aby nie pozostawić w tej kwestii wątpliwości.

Inne rodzaje pełnomocnictwa

Rodzajowe – obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych mieszczących się w określonej kategorii czynności prawnych (np. do zawierania umów najmu lokali należących do mocodawcy).
Do poszczególnej czynności prawnej – obejmuje umocowanie do dokonania określonej czynności prawnej (np. do sprzedania konkretnego samochodu).
Prokura –  uprawnienie do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Procesowe – udzielane w postępowaniu sądowym, najczęściej profesjonalnym podmiotom jak adwokat.

Jak napisać pełnomocnictwo ogólne?

Takie pełnomocnictwo musi zawierać tytuł, datę i miejsce sporządzenia, dane mocodawcy i pełnomocnika, podpis mocodawcy oraz określenie zakresu pełnomocnictwa.

Jak można udzielić pełnomocnictwa ogólnego?

Pełnomocnictwo ogólne może być sporządzone na piśmie, w formie z urzędowo poświadczonym podpisem, jak i w formie aktu notarialnego.

Dalsze pełnomocnictwa

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jako druga strona umowy

Udzielając pełnomocnictwa, musisz pamiętać, że pełnomocnikiem nie może być druga strona umowy. Gdy sprzedajesz samochód poprzez pełnomocnika, to takim pełnomocnikiem nie może być nabywca pojazdu.

Odwołanie pełnomocnictwa 

Pełnomocnictwo możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem.

Pełnomocnictwo co do zasady może być odwołane w dowolnej formie. Jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Inne przyczyny odwołania pełnomocnictwa

 • Śmierć mocodawcy lub pełnomocnika.
 • Zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika.
 • Utrata osobowości prawnej przez podmiot będący pełnomocnikiem lub mocodawcą.
 • Wygaśnięcie stosunku prawnego, z którego pełnomocnictwo wynikało np. umowa o pracę.
 • Dokonanie czynności, do której umocowany był pełnomocnik.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłacie podlegają złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Co więcej, gdy udzielone przez ciebie pełnomocnictwo podlega opłacie, to nie musisz uiszczać opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnikiem będzie:

 • małżonka,
 • wstępnego (rodzicie, dziadkowie),
 • zstępnego (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwa,
 • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG.

Pełnomocnictwo do dokonania wszelkich czynności 

Pamiętaj, abyś nie udzielał pełnomocnictwa do wszelkich czynność, gdyż takie pełnomocnictwo jest bezwzględnie nieważne.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa art. 98-101 kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo Ogólne Wzór

Pełnomocnictwo Ogólne Wzór PDF

Pobierz: Pełnomocnictwo Ogólne Wzór PDF
Pelnomocnictwo-ogolne-wzor.pdf – 22,24 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Pełnomocnictwo Ogólne Wzór DOCx.

Pobierz: Pełnomocnictwo Ogólne Wzór DOCx.
Pelnomocnictwo-ogolne-wzor.docx – 12,34 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Pełnomocnictwo Wzór PDF

Pobierz: PEŁNOMOCNICTWO WZÓR PDF
PELNOMOCNICTWO-WZOR.pdf – 74,39 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Pełnomocnictwo Wzór DOCx. (word)

Pobierz: PEŁNOMOCNICTWO WZÓR DOCX.
PELNOMOCNICTWO-WZOR.docx – 16,17 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Pełnomocnictwo ogólne osoba fizyczna wzór:

Pobierz: Pełnomocnictwo Ogólne Wzór PDF
Pelnomocnictwo-ogolne-wzor.pdf – 22,24 KB

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Pełnomocnictwo Wzór
  Upoważnienie do Załatwienia Spraw
  Upoważnienie do Obioru Dziecka
  Upoważnienie do Sprzedaży Samochodu
  Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *