...

Osoba Prawna

Osoba Prawna

Osoba prawna definicja

Osobą prawną jest podmiot, który na podstawie ustawy został wyposażony w zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna posiada więc podobne do osoby fizycznej uprawnienia, jednakże nie są one równorzędne.

Osoba prawna kc

Kodeks cywilny zawiera w art. 33 następującą definicję osoby prawnej:

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Powstanie osoby prawnej

Co do zasady osoba prawna powstaje wraz ze wpisem jej do właściwego rejestru (np. spółka z o.o. powstaje po wpisaniu jej do KRS).

Osoby prawne przykłady

 • Spółki prawa handlowego (np. spółka z o.o. i spółka akcyjna)
 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Uniwersytety, fundacje i kościoły.

Kto może być osobą prawną?

Osobą prawną może być każdy podmiot, który na podstawie ustawy został wyposażony w zdolność prawną, czyli, np. Fundacja czy Szkoła wyższa.

Osoba prawna a fizyczna

Generalizując osoba fizyczna to człowiek, a osoba prawna jest to podmiot powstały na podstawie przepisów prawa. Przykładem osób prawnych powstających na podstawie przepisów prawa są Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Uczelnia Wyższa.

Czy każda osoba prawna jest przedsiębiorcą?

Nie, nie każda osoba prawna powoływana jest w celach prowadzenia przedsiębiorstwa i generowania zysku, przykładem jest fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ułomna osoba prawna

Przez ułomną osobę prawną rozumiemy jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków.

Do ułomnych osób prawnych zalicza się:

 • Spółki osobowe.
 • Państwowe jednostki budżetowe.
 • Wspólnotę mieszkaniową.
 • Stowarzyszenie zwykłe.
 • Partię polityczną przed wpisem do ewidencji.

Osoba prawna reprezentacja

Osobę prawną reprezentują uprawnione do tego osoby, w zależności od typu osoby prawnej, kwestię tę mogą być uzależnione od przepisów lub umowy. Sposób reprezentacji spółki z o.o. co do zasady według kodeksu spółek handlowych, gdy zarząd jest wieloosobowy, określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Spodobał Ci się artykuł „Osoba Fizyczna a Osoba Prawna”? Zobacz inne nasze artykuły:

Osoba Fizyczna a Osoba Prawna
Zadatek a Zaliczka
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Zaliczka
Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *