...

Osoba Fizyczna a Osoba Prawna

Osoba fizyczna a osoba prawna

Osoba fizyczna a osoba prawna

Jaka jest różnica między osoba fizyczna a osobą prawną?

Generalizując osoba fizyczna to człowiek, a osoba prawna jest to podmiot powstały na podstawie przepisów prawa. Przykładem osób prawnych powstających na podstawie przepisów prawa są Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Uczelnia Wyższa.

Przykład osoba fizyczna a osoba prawna:

Osoba prawna np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może nabyć mieszkanie, może pozywać, ale nie może ona posiadać w przeciwieństwie do osoby fizycznej np. władzy rodzicielskiej.

Co to znaczy osoba fizyczna?

W kodeksie cywilnym nie ma definicji osoby fizycznej, jednakże możemy przyjąć, że osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, to każdy żyjący człowiek, ponadto warto dodać, że każda osoba fizyczna od urodzenia ma zdolność prawną.

Czy osoba fizyczna może być osobą prawną?

Osoba fizyczna nie może być osobą prawną, natomiast osoby fizyczne mogą wykreować osobę prawną np. gdy dwie osoby założą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co to są osoby prawne?

Osoba prawna jest to podmiot, który na podstawie ustawy został wyposażony w zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna posiada więc podobne do osoby fizycznej uprawnienia, jednakże nie są one równorzędne.
Definicja ustawowa osoby prawnej zawarta w art. 33 kodeksu cywilnego:
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Przykłady osób prawnych:

 • Przykłady osób prawnych:
 • Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna).
 • Skarb Państwa.
 • Narodowy Bank Polski.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Uniwersytety, fundacje, kościoły.

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

Przykład osoba fizyczna a osoba prawna :
Spółka z o.o. może być właścicielem nieruchomości, również osoba fizyczna może posiadać mieszkanie.

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

Przykład osoba fizyczna a osoba prawna:
Osoba fizyczna może z osobą prawną zawrzeć umowę np. sprzedaży samochodu (zdolność do czynności prawnych). Jednakże osoba fizyczna nie zawsze posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zdolność prawna osoby fizycznej

Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby pełnoletnie. Co do zasady pełnoletność nabywa się wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia, jednakże również małoletni, który zawarł małżeństwo, jest uważany za pełnoletniego.

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej.

Jeżeli chcesz, wiedzieć więcej o zdolności prawnej przejdź do naszego artykułu „Zdolność Prawna„.

Osoba fizyczna a firma

Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Podmiot niebędący osoba fizyczna

Osoby prawne jak np. spółka z o.o., uczelnia wyższa czy związek wyznaniowy są przykładami osób niebędących osobą fizyczną.

Spodobał Ci się artykuł „Osoba Fizyczna a Osoba Prawna”? Zobacz inne nasze artykuły:

Zadatek a Zaliczka
Zaliczka
Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy
Zwłoka a Opóźnienie
Upoważnienie do Rejestracji Pojazdu
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

Forumularz artykułu Osoba Fizyczna a Osoba Prawna:

  Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *