...

Odstąpienie od Umowy Wzór

W artykule odstąpienie od umowy wzór dostępny jest do pobrania, na końcu treści, wzór odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wzór

W jakim terminie można odstąpić od umowy?

Od umowy zawartej na odległość możemy odstąpić w terminie 14-dniowym.

Kiedy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone w ciągu 14-dniowego terminu. Do jego ważności wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie od umowy wzór w jakiej formie?

Oświadczenie można złożyć w dowolny sposób tak, aby oświadczenie dotarło do sprzedawcy. Aby później skutecznie udowodnić, że strona właściwie zakomunikowała odstąpienie od umowy najlepiej swoje oświadczenie złożyć na piśmie i potwierdzić jego złożenie czy wysłanie. W przypadku gdy przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną, konsument ma prawo złożyć oświadczenie przez internet. Warto jest zapoznać się z informacją przesłaną przez sprzedawcę o możliwości i sposobie odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy jej strony muszą zwrócić sobie wzajemne świadczenia. Najczęściej kupujący zwraca nabytą rzecz, a sprzedawca zwraca pieniądze, jakie konsument zapłacił za rzecz, w tym koszt dostarczenia rzeczy.

Zwrot pieniędzy następuje w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał ich wpłaty, jednakże strony umowy mogą umówić się na inny sposób zwrotu.

Należy pamiętać, że sprzedawca zwraca koszt przesyłki. W przypadku, gdy na prośbę klienta skorzystano z nietypowej formy wysyłki (np. przyśpieszona przesyłka kurierska, która nie była w ofercie sprzedawcy), to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych wydatków.

Dowiedz się więcej na temat odstąpienia od umowy przez konsumenta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, przejdź do naszego artykułu: „ODSTĄPIENIE OD UMOWY„.

W jakim czasie sprzedawca musi zwrócić pieniądze?

Sprzedawca powinien, zwrócić otrzymane świadczenie (najczęściej pieniądze) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się z wypłatą, jeżeli nie otrzymał w tym czasie towaru, którego zwrot dotyczy.

Obowiązki konsumenta w razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem 14-dniowego terminu.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Odstąpienie od umowy 14 dni wzór:

Odstąpienie od umowy wzór pdf

Pobierz: Odstąpienie od umowy wzór PDF
odstapienie-od-umowy-wzor.pdf – 140,63 KB

Odstąpienie od umowy wzór doc

Pobierz: Odstąpienie od umowy wzór DOCX.
odstapienie-od-umowy-wzor.docx – 16,24 KB

Umowne prawo odstąpienia art. 395 i następne k.c. 

Spodobał Ci się nasz artykuł odstąpienie od umowy wzór? Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *