...

Dział Spadku u Notariusza

Dział Spadku u notariusza

W artykule „dział spadku u notariusza” dowiesz się, czym jest dział spadku, w jaki sposób może dojść do działu spadku oraz jak wygląda dział spadku u notariusza.

Czym jest dział spadku?

Dział spadku to nic innego jak podział majątku, jaki pozostawił zmarły spadkodawca między spadkobierców, jest on konieczny, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch.

Do czasu działu spadku, spadek jest majątkiem wspólnym spadkobierców i stosuję się do niego przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, a więc rozporządzenie czy zarządzanie majątkiem spadkowym jest uzależnione od wszystkich spadkobierców.

W jaki sposób może dojść do działu spadku?

Dział spadku może odbyć się poprzez umowny dział spadku lub sądowy dział spadku, dział spadku może być częściowy lub całkowity.

Dział Spadku u Notariusza

Dział spadku u notariusza polega na zawarciu umowy o dział spadku w formie aktu notarialnego.

Do umownego działu spadku może dojść za zgodą wszystkich spadkobierców, gdy chociaż jeden spadkobierca nie wyraził zgody na podział spadku w drodze umowy, to wyłączona będzie możliwość dokonania umownego działu spadku.

Spadkobiercy, którzy nie dojdą do porozumienia, będą musieli skorzystać z drugiego sposobu działu spadku tj. sądowego działu spadku.

Ustawodawca zastrzegł, że umowa o dział spadku, do którego należy nieruchomość, powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, gdy do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, to umowa o dział takiego spadku powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Umowa o dział spadku powinna ponad ustalenia dotyczące podziału majątku spadkowego regulować kwestie dotyczące zaliczania na poczet spadku darowizn i zapisów oraz roszczeń dotyczących pożytków i nakładów poczynionych na przedmioty należące do spadku, oraz spłaty długów spadkowych.

Umowa o podział spadku podlega zasadzie o swobodzie umów i może zostać sporządzona według uznania stron, więc ustalenia o podziale spadku mogą być dowolne, jednakże należy pamiętać, aby podział spadku między spadkobiercami był sprawiedliwy i był korzystny dla wszystkich spadkobierców.

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia stanowią dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia po zmarłym, który wskazuje, w jakich częściach spadkobiercy spadek dziedziczą, aby doszło do podziału spadku, należy najpierw uzyskać stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Sąd może dokonać stwierdzenia nabycia spadku oraz podziału majątku w jednym postępowaniu.

Zobacz artykuł: Stwierdzenie Nabycia Spadku.

Dział spadku u notariusza cennik

Nie jest możliwe określenie kwoty, jaką zapłacimy u notariusza, gdyż będzie ona uzależniona od wartości spadku oraz przedmiotów, jakie wchodzą w skład spadku.

Najlepiej będzie zadzwonić do kancelarii notarialnej i podać notariuszowi szczegóły dotyczące spadku, wtedy notariusz będzie mógł oszacować koszt sporządzenia takiej umowy.

Dział spadku u notariusza czy w sądzie?

Najlepszym sposobem na podział spadku jest sporządzenie umowy między spadkobiercami, ten sposób będzie szybszy i prostszy od postępowania sądowego, które wiąże się z długim oczekiwaniem na rozprawę oraz najczęściej z koniecznością zlecenia sprawy adwokatowi. Dodatkowo najlepiej sporządzić dział spadku u notariusza, a gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, wizyta u notariusza będzie konieczna. Reasumując, jeżeli spadkobiercy są zgodni co do podziału przedmiotów wchodzących w skład spadku, to powinni dokonać podziału umownego.

Kto ponosi koszty działu spadku u notariusza?

Koszty związane z działem spadku u notariusza ponoszą spadkobiercy, którzy są stronami tej umowy.

Zarząd majątkiem spadkowym przed podziałem

Jak wygląda zarząd majątkiem spadkowym, zależy od tego, czy spadkodawca powołał wykonawcę testamentu, ustanowiono kuratora lub zarządcę spadku, w przypadku powołania wykonawcy testamentu, ustanowienia kuratora lub zarządcy to oni będą zarządzać spadkiem.

W przypadku, gdy to spadkobiercy zarządzają spadkiem, to zarząd spadkiem będzie odbywał się na podstawie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 199 i 201 kodeksu cywilnego). Do rozporządzenia rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zwykły zarząd, potrzebna będzie zgoda wszystkich spadkodawców.

Natomiast do czynności zwykłego zarządu potrzebna będzie zgoda większości spadkobierców.

Współposiadanie

Każdy ze spadkobierców jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych spadkobierców.

Spadkobiercy mogą zawrzeć umowę, w której ustalą, z których przedmiotów spadku będą wyłącznie korzystać.

Przykład:

Spadkobiercy Piotr i Adam odziedziczyli po ojcu dwa mieszkania, zawarli oni umowę, w której ustalili, że Piotr będzie posiadał do czasu spadku nieruchomość a, natomiast Adam nieruchomość b. Wskutek zawarcia umowy spadkobiercy na czas działu spadku ustalili zasady korzystania z nieruchomości, jakie wchodzą do spadku, gdyby nie zawarli takiej umowy, każdy z nich mógłby korzystać z dwóch nieruchomości, co mogłoby być uciążliwe dla obu stron.

Pytania i odpowiedzi FAQ dział spadku u notariusza:

Ile kosztuje dział spadku u notariusza?

Koszt działu spadku u notariusza uzależniony jest od jego wartości i może być inny dla każdego przypadku, dlatego najlepiej jest przedstawić skład spadku notariuszowi, który będzie mógł oszacować koszt sporządzenia umowy o dział spadku.

Co jest potrzebne do działu spadku u notariusza?

Podstawowym dokumentem, jaki umożliwi dział spadku, jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ponadto w zależności od składu spadku, będą potrzebne inne dokumenty, o których poinformuje nas notariusz, z którym umówimy się na sporządzenie umowy.

Ile czasu na dział spadku?

Ustawodawca nie przewiduje żadnego terminu, który zobowiązywałby spadkobierców do dokonania działu spadku, jednakże dla własnej wygody najlepiej jak najszybciej podzielić spadek.

Spodobał Ci się nasz artykuł „Dział spadku u notariusza”? Zobacz inne:

Dziedziczenie Testamentowe
Dziedziczenie Ustawowe

Artykuł powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

Ostatnio aktualizowano 26 listopada, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *