...

WYPOWIEDZENIA UMÓW O PRACĘ

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Grafika przedstawia komputer z napisem wypowiedzenie umowy o pracę

Z artykułu „wypowiedzenie umowy o pracę” dowiesz się jak sporządzić skuteczne wypowiedzenie. Na końcu artykułu pobierzesz wzór wypowiedzenia w trzech formatach pdf, odt. oraz docx. Wypowiedzenie stosunku pracy, to oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy, czyli pracownika lub pracodawcy, które powoduje rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie musi uwzględniać terminy bądź warunki wymagane przez prawo pracy.