...

UMOWY O PRACĘ

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

aneks do umowy o pracę grafika

Aneks do umowy o pracę, czyli zmiana warunków o pracę polega na wypowiedzeniu części warunków pracy i ich zmianę. Modyfikacja warunków umowy o pracę może odbyć się za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem warunków pracy.