...

INNE

Umowa Darowizny Części Samochodu

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny udziału samochodu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny samochodu.

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny pojazdu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu. Na końcu artykułu znajdziesz wzór do pobrania.

UMOWA ZLECENIA WZÓR

Grafika zawiera komputer z napisem umowa zlecenia wzor grafika

Z niniejszego artykułu pobierzesz umowa zlecenia, wzór dostępny w trzech formatach. Jeżeli chcesz poznać przepisy, jakim podlega umowa zlecenia, przejdź do naszego artykułu: „UMOWA ZLECENIA”.

UMOWA ZLECENIA

Grafika zawiera komputer z napisem umowa zlecenia wzor grafika

Umowa zlecenia jest umową, której przedmiotem jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej. Przykład takiej czynności to: zakupu mieszkania, zawarcia umowy w imieniu zleceniodawcy czy poprowadzenia sprawy o zasiedzenie). Na końcu artykułu pobierzesz wzory umowy zlecenie.  Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny samochodu. Strony umowy Stronami umowy są darczyńca i obdarowany. Obdarowanym może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna (np. …

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU Czytaj więcej