...

ODSZKODOWANIA

ODWOŁANIE OD DECYZJI PZU

Grafika przedstawia komputer z napisem odwołanie od decyzji PZU S.A.

Z artykułu „odwołanie od decyzji pzu” dowiesz się jak sporządzić reklamację od decyzji PZU S.A. i pobierzesz jej wzór. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., to największy zakład ubezpieczeniowy w Polsce wydający najwięcej decyzji o wypłacie odszkodowania. Jego pozycja na rynku ma duży wpływ na ilość reklamacji (odwołań) składanych wobec tego towarzystwa. Z artykułu dowiesz się, jakie …

ODWOŁANIE OD DECYZJI PZU Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku

  Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku Precedensowe uchwały Sądu Najwyższego(III CZP 60/17, III CZP 69/17, III CZP 36/17) otworzą drogę bliskim ciężko poszkodowanego w wypadku do uzyskania zadośćuczynienia. Przez długi okres bliscy poszkodowanego, który odniósł ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu nie miały szansy uzyskać zadośćuczynienia pomimo, iż ucierpiały na skutek stanu zdrowia bliskiej …

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku Czytaj więcej

Szkoda częściowa co to jest? OC i AC

Szkoda częściowa – co to jest? Czym się różni szkoda częściowa z ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC?   Szkoda częściowa z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC: Szkoda częściowa występuje, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakładu ubezpieczeń tego odszkodowania, czyli koszt naprawy pojazdu nie …

Szkoda częściowa co to jest? OC i AC Czytaj więcej

Szkoda całkowita co to jest? OC i AC

  Szkoda całkowita – co to jest? czym się różni szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC?   Szkoda całkowita z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC:   Szkoda taka występuje, gdy przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego(dla towarzystwa lub sprawcy wypadku) za wysokie koszty, a tj. takie …

Szkoda całkowita co to jest? OC i AC Czytaj więcej