...

Prawo Spadkowe

Umowa Dożywocia a Zachowek

umowa dożywocia a zachowek

Umowa dożywocia a zachowek – wpływ umowy o dożywocie Umowa dożywocia nie jest uwzględniana przy obliczaniu zachowku, ponieważ jest umową wzajemną i odpłatną, to nie może być uwzględniona na podstawie art. 993 kodeksu cywilnego i doliczona do spadku. Przykład umowa dożywocia a zachowek: Ojciec Piotra i Moniki zawarł umowę o dożywocie, w której przeniósł własność …

Umowa Dożywocia a Zachowek Czytaj więcej

Testament a Zachowek

Testament a zachowek

Testament a Zachowek W przypadku, gdy spadkodawca zostawi testament, osobom uprawnionym należy się zachowek, ponadto, gdy spadkodawca zapisze w testamencie majątek również na rzecz osób uprawnionych do zachowku, ale kwota zapisana w testamencie będzie niższa od hipotetycznego zachowku to osoba ta może żądać wyrównania do wysokości należnego zachowku. Osoby uprawnione do zachowku mają do niego …

Testament a Zachowek Czytaj więcej

Ile Wynosi Zachowek

Ile Wynosi zachowek przykłady

Ile Wynosi Zachowek? Zgodnie z art. 991 Kodeksu Cywilnego zachowek wynosi: 1/2 wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego. 2/3 wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdy jest trwale niezdolny do pracy lub jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni. Więcej na temat dziedziczenia ustawowego znajdziesz w innych naszym artykule: Dziedziczenie …

Ile Wynosi Zachowek Czytaj więcej

Zachowek po Rodzicach

Zachowek po rodzicach

Co to jest zachowek po rodzicach? Zachowek po rodzicach, często błędnie określany jako zachówek po rodzicach to zabezpieczenie najbliższych członków rodziny (zstępni, małżonek, rodzice), w przypadku pominięcia ich w testamencie lub zapisaniu im w testamencie udziału niższego od hipotetycznego zachowku, jaki by im przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego. Przykład: Wojciech R. rozwiódł się z żoną, …

Zachowek po Rodzicach Czytaj więcej

Zachowek Przedawnienie

Zachowek Przedawnienie po ilu latach się przedawnia

Zachowek przedawnienie, czyli po jakim czasie przedawnia się zachowek? Roszczenia do zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. Do ogłoszenia testamentu może dojść w sądzie lub u notariusza. W przypadku, gdy dochodzi do dziedziczenia ustawowego, to roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku. Otwarcie spadku …

Zachowek Przedawnienie Czytaj więcej

Zachowek

Zachowek co to jest

Co to jest zachowek? Zachowek, często błędnie określany jako zachówek to ustawowe zabezpieczenie osób należących do grona najbliższej rodziny spadkodawcy, w przypadku pominięcia ich w testamencie lub zapisaniu im w testamencie udziału niższego od hipotetycznego zachowku, jaki by im przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego. Przykład: Adam P. rozwiódł się z żoną, z którą miał trójkę …

Zachowek Czytaj więcej

Scheda Spadkowa

Scheda spadkowa co to jest

Co to jest scheda spadkowa? Scheda spadkowa to wszystkie składniki majątku spadkodawcy aktywa i pasywa (np. pieniądze, mieszkanie, ale i kredyt), które zostaną odziedziczone przez spadkobierców. W przypadku, gdy podział spadku odbywa się między zstępnymi albo zstępnymi i małżonkiem spadkodawcy, którzy dziedziczą z ustawy, to do schedy spadkowej zalicza się również darowizny i zapisy windykacyjne. …

Scheda Spadkowa Czytaj więcej

Wniosek o Odrzucenie Spadku

Wniosek o Odrzucenie Spadku Wzór PDF DOCx.

W artykule „Wniosek o Odrzucenie Spadku Wzór” znajdziesz, na końcu treści, wzór druku do pobrania w formacie PDF i Docx. Co to jest oświadczenie o odrzuceniu spadku? Oświadczenie o odrzuceniu spadku jest oświadczeniem spadkobiercy, który w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku, może odrzucić spadek. Wskutek odrzucenia spadku, …

Wniosek o Odrzucenie Spadku Czytaj więcej

Data Nabycia Spadku

data nabycia spadku

Data nabycia spadku zależna jest od dnia otwarcia spadku, w związku z czym najpierw należy dowiedzieć się czym jest data otwarcia spadku. Otwarcie spadku Zgodnie z art. 924 kodeksu cywilnego otwarcie spadku następuje wraz ze śmiercią spadkodawcy. Otwarcie spadku to chwila przekształcenia się majtku danej osoby, który do chwili śmierci do niej należy w masę …

Data Nabycia Spadku Czytaj więcej

Spadek po Rodzicach

Spadek po rodzicach

Spadek po rodzicach, kto dziedziczy? Spadek po rodzicach możemy odziedziczyć w testamencie lub na zasadach ustawowych. Pierwszeństwo ma dziedziczenie testamentowe. Jeżeli spadkobierca sporządził testament, to właśnie na zasadach w nim przewidzianych dojdzie do przekazania majątku zmarłego, natomiast gdy zmarły nie pozostawił testamentu, to dojdzie do dziedziczenia ustawowego. Spadek po rodzicach bez testamentu W przypadku, gdy …

Spadek po Rodzicach Czytaj więcej