...

Prawo Spadkowe

Polecenie Testamentowe

Polecenie testamentowe

Co to jest polecenie testamentowe? Polecenie to umieszczony w testamencie obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, który może zostać włożony na spadkobiercę lub na zapisobiercę i nie czyni on ich wierzycielem. Polecenie często ma na celu zobowiązanie spadkobiercy lub zapisobiercy do spełnienia świadczenia niemajątkowego. Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego …

Polecenie Testamentowe Czytaj więcej

Zapis w Testamencie

Zapis w testamencie

Zapis w testamencie — Rodzaje Wśród zapisów testamentowych możemy wyróżnić: Zapis Windykacyjny Zapis Zwykły, w tym zapis naddziałowy Ustawowy Zapis Naddziałowy Zapis Bankowy Zapis Windykacyjny W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), więc zapis windykacyjny, to instytucja, która pozwala zapisać spadkobiercy konkretny …

Zapis w Testamencie Czytaj więcej

Zapis Zwykły

Zapis zwykły

Co to jest zapis zwykły w testamencie? Zapis zwykły to rozporządzenie testamentowe, w którym spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Spadkodawca poprzez zapis zobowiązuje, aby spadkobierca przekazał wskazanej przez niego osobie konkretny przedmiot z majątku spadkowego. Zapis zwykły przykład: Piotr C. zobowiązał swojego spadkobiercę tj. syna …

Zapis Zwykły Czytaj więcej

Zapis Windykacyjny

Zapis windykacyjny w testamencie

Co to jest zapis windykacyjny w testamencie? W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), więc zapis windykacyjny, to instytucja, która pozwala zapisać spadkobiercy konkretny przedmiot na rzecz konkretnej osoby np. mieszkanie na rzecz sąsiada. Przykład zapisu w testamencie w formie …

Zapis Windykacyjny Czytaj więcej

Dziedziczenie Testamentowe

Dziedziczenie testamentowe

Zasady dziedziczenia: dziedziczenie testamentowe a dziedziczenie ustawowe Do dziedziczenia może dojść bądź na podstawie testamentu, dziedziczenia ustawowego, bądź z jednocześnie z testamentu i ustawy. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, a więc do dziedziczenia ustawowego dojdzie tylko w przypadku, gdy spadkodawca nie rozporządził całym majątkiem w testamencie. Przykład dziedziczenie testamentowe: Sylwester W. przepisał w …

Dziedziczenie Testamentowe Czytaj więcej

Zapewnienie Spadkowe

Zapewnienie Spadkowe

Co to jest zapewnienie spadkowe? Zapewnienie spadkowe to rodzaj dowodu, jaki może być przeprowadzony w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, ma on na celu uproszczenie procedury dotyczącej ustalenia kręgu spadkobierców, którzy odziedziczą spadek po zmarłym. Spadkobierca w zapewnieniu spadkowym składa oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome: o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby …

Zapewnienie Spadkowe Czytaj więcej

Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadku

Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadu wzór

Artykuł „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku” zawiera na końcu treści, darmowy wniosek do pobrania w formacie PDF i Docx. Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia mają na celu ustalenie i potwierdzenie kto i w jakiej części dziedziczy spadek, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym …

Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadku Czytaj więcej

Stwierdzenie Nabycia Spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia mają na celu ustalenie i potwierdzenie kto i w jakiej części dziedziczy spadek, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Do czego potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia? Stwierdzenie nabycia spadku …

Stwierdzenie Nabycia Spadku Czytaj więcej

Odrzucenie Spadku u Notariusza

Odrzucenie spadku u notariusza

Odrzucenie spadku u notariusza co to jest? Odrzucenie spadku jest oświadczeniem spadkobiercy, który odrzuca spadek i traktowany jest, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a więc nie będzie on dziedziczył ani majątku, ani długów spadkodawcy. Spadek może zostać odrzucony przez spadkobiorcę w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Co …

Odrzucenie Spadku u Notariusza Czytaj więcej

Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej?

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej

Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej? Jeżeli posiadasz już dowód stwierdzenia nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, to zastanawiasz się co dalej zrobić, aby wejść w posiadanie odziedziczonego majątku i uzyskać prawo do swobodnego rozporządzania nim. Jeden spadkodawca czy wielu spadkodawców? W przypadku, gdy spadkodawców jest więcej niż jeden, należy spadek podzielić, do działu …

Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej? Czytaj więcej