...

Prawo Cywilne

Wezwanie do Zapłaty Wzór

wezwanie do zapłaty wzór pdf

W artykule „Wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx. Czym jest wezwanie do zapłaty? Wezwanie do zapłaty to pismo skierowane przez wierzyciela do dłużnika, które ma na celu nakłonienie dłużnika do spełnienia swojego obowiązku, jakim jest zapłata danej kwoty. Głównym celem wezwania do zapłaty jest szybkie …

Wezwanie do Zapłaty Wzór Czytaj więcej

Zniesienie Współwłasności Samochodu

Zniesienie współwłasności samochodu

Zniesienie współwłasności samochodu Najlepszym sposobem na zniesienie współwłasności samochodu jest sporządzenie umowy darowizny pojazdu, umowy sprzedaży bądź umowne zniesienie współwłasności, ponadto, gdy współwłaściciele nie wyrażają zgody na zniesienie współwłasności, pozostaje skierowanie wniosku o sądowe zniesienie współwłasności na żądanie jednego z nich. Umowa darowizny samochodu Umowa darowizny będzie najlepszym rozwiązaniem, gdy współwłaścicielami są osoby najbliższe i …

Zniesienie Współwłasności Samochodu Czytaj więcej

Wniosek o Zniesienie Współwłasności

Wniosek o zniesienie współwłasności wzór doc pdf

W artykule „Wniosek o zniesienie współwłasności wzór” znajdziesz na końcu treści wzór wniosku o zniesienie współwłasności w formacie Docx. i PDF. Zniesienie współwłasności Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może odbyć się w trybie umownym lub sądowym. Najczęściej dochodzi do podziału nieruchomości mieszkań, działek, domów, jednakże zniesienie współwłasności tyczy się również innych rzeczy np. …

Wniosek o Zniesienie Współwłasności Czytaj więcej

Zniesienie Współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może odbyć się w trybie umownym lub sądowym. Najczęściej dochodzi do podziału nieruchomości mieszkań, działek, domów, jednakże zniesienie współwłasności tyczy się również innych rzeczy np. ruchomości takich jak samochód. Zniesienie współwłasności dotyczy współwłasności rzeczy, natomiast do zniesienia współwłasności masy spadkowej dochodzi w postępowaniu o …

Zniesienie Współwłasności Czytaj więcej

Czynności Zwykłego Zarządu i Przekraczające Zwykły Zarząd

Czynności Zwykłego Zarządu i Przekraczające Zwykły Zarząd

Zwykły zarząd definicja Zwykły zarząd obejmuje czynności dotyczące bieżącego gospodarowania rzeczą, w szczególności dotyczy on czynności mających zapewnić należyty stan rzeczy (np. naprawy), korzystanie z niej oraz pobieranie przychodów z rzeczy i ponoszenie wydatków na rzecz. Przykładem czynności zwykłego zarządu jest pobieranie czynszu najmu czy dokonywanie drobnych napraw rzeczy. Natomiast rozporządzenie rzeczą oraz czynności przekraczające …

Czynności Zwykłego Zarządu i Przekraczające Zwykły Zarząd Czytaj więcej

Współwłasność

Współwłasność łączna ułamkowa samochodu

Na czym polega współwłasność? Współwłasność to rodzaj własności rzeczy, która należy do co najmniej dwóch podmiotów. Współwłasność występuje, gdy prawo do jednej rzeczy ma więcej niż jeden podmiot. Przykład: Samochód może być współwłasnością dwóch lub więcej osób. Definicja współwłasności Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, współwłasność to wspólna z kimś własność czegoś. Definicja współwłasności została zawarta …

Współwłasność Czytaj więcej

Masa spadkowa

Masa spadkowa

Co to jest masa spadkowa? Kodeks cywilny nie zawiera definicji masy spadkowej, mając na uwadze art. 922 kodeksu cywilnego, należy stwierdzić, że masa spadkowa to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą śmierci spadkodawcy na spadkobierców. Upraszczając masa spadkowa to wszystkie prawa i obowiązki spadkodawcy, które podlegają dziedziczeniu. Co wchodzi w skład spadku? …

Masa spadkowa Czytaj więcej

Wniosek o Dział Spadku

Wniosek o dział spadku wzór pdf docx

W artykule „Wniosek o dział spadku” znajdziesz na końcu treści wzór wniosku o podział spadku w formacie Docx. i Pdf. Czym jest dział spadku? Dział spadku to nic innego jak podział majątku, jaki pozostawił zmarły spadkodawca między spadkobierców, jest on konieczny, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch. Do czasu działu spadku, spadek jest majątkiem wspólnym spadkobierców i …

Wniosek o Dział Spadku Czytaj więcej

Dział Spadku u Notariusza

Dział Spadku u notariusza

W artykule „dział spadku u notariusza” dowiesz się, czym jest dział spadku, w jaki sposób może dojść do działu spadku oraz jak wygląda dział spadku u notariusza. Czym jest dział spadku? Dział spadku to nic innego jak podział majątku, jaki pozostawił zmarły spadkodawca między spadkobierców, jest on konieczny, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch. Do czasu …

Dział Spadku u Notariusza Czytaj więcej

Dział Spadku

dział spadku

Dział spadku co to jest? Dział spadku to nic innego jak podział majątku, jaki pozostawił zmarły spadkodawca między spadkobierców, jest on konieczny, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch. Do czasu działu spadku, spadek jest majątkiem wspólnym spadkobierców i stosuję się do niego przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, a więc rozporządzenie czy zarządzanie majątkiem spadkowym …

Dział Spadku Czytaj więcej