...

Prawo Cywilne

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu PDF Docx. Wzór

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu PDF Docx. Wzór

W artykule „Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu PDF” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy sprzedaży samochodu w formacie PDF i DOCx. Umowa sprzedaży samochodu, często nazywana w mowie potocznej umową kupna-sprzedaży samochodu, to typowa umowa sprzedaży rzeczy unormowana w kodeksie cywilnym. Zastosowanie do niej mają więc głównie przepisy art. 535-602 kodeksu cywilnego.

Umowa Darowizny Części Samochodu Wzór 2 Pliki PDF DOCx.

Umowa darowizny części samochodu wzór pdf docx.

W artykule „Umowa Darowizny Części Samochodu” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy darowizny w formacie PDF oraz DOCx. Umowa darowizny części samochodu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny …

Umowa Darowizny Części Samochodu Wzór 2 Pliki PDF DOCx. Czytaj więcej

Oświadczenie Wzór Ogólny 2 Formaty PDF i DOCx.

Artykuł „oświadczenie wzór ogólny” zawiera, na końcu treści, uniwersalny wzór oświadczenia oraz podstawowe informacje dotyczące oświadczenia. Oświadczenie jest, to co do zasady wyrażenie woli osoby je składającej, oświadczenie możemy wyrazić w dowolny sposób, jednakże ze względów dowodowych, najlepiej jest wybrać formę co najmniej pisemną.