...

Umowa Darowizny Samochodu Wzór 2 Pliki PDF DOCx.

Umowa Darowizny Samochodu PDF DOCx. Pobierz Wzór

W artykule „Umowa Darowizny Samochodu” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy darowizny w formatach PDF oraz DOCx. Umowa darowizny samochodu została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 888-902 kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym jest to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu …

Umowa Darowizny Samochodu Wzór 2 Pliki PDF DOCx. Czytaj więcej

Umowa Najmu Domu Jednorodzinnego Wzór 2 Pliki Docx. PDF

Umowa Najmu Domu Jednorodzinnego Wzór Docx. Pdf

Z artykułu „Umowa Najmu Domu Jednorodzinnego Wzór” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy najmu. Umowa najmu domu jednorodzinnego uregulowana jest w art. 659-679 Kodeksu Cywilnego, w przypadku najmu domu, w którym została wyodrębniona własność lokali, zastosowanie będą mieć również przepisy o najmie lokali. Według nas również najem domu jednorodzinnego podlega przepisom o najmie lokalu.